زیتون– نایب رییس دوم مجلس اظهارات اخیر منتشر شده آیت الله منتظری را از سر دلسوزی برای انقلاب اسلامی عنوان کرد.

در این فایل صوتی آیت الله منتظری در جلسه ای با آقایان نیری (حاکم شرع)، اشراقی (دادستان)، رئیسی (معاون دادستان) و پورمحمدی (نماینده اطلاعات در اوین) به اعدام های تابستان سال ۶۷ اعتراض کرده بود. 15470
علی مطهری در یادداشتی ضمن تاکید بر اینکه «روشن نیست نگرانی قائم مقام وقت رهبری به جا بوده یا نه» خواستار ارائه توضیحاتی از سوی رییسی، نیری و پورمحمدی در این رابطه شد.
متن یادداشت علی مطهری که برای انتشار در اختیار ایسنا قرار گرفته بود، به شرح زیر است:
«در صحت انتساب این فایل به آیت الله منتظری تردیدی نیست. قبلا این مطلب چاپ شده بود. البته صحبت های ایشان از روی دلسوزی و خیرخواهی برای انقلاب اسلامی بوده ولی این که نگرانی ایشان جا داشته یا نه و اصلا ماجرا چه بوده، درست برای ما روشن نیست. این که آیا حکمی از طرف امام(ره) بوده یا نه، و اگر بوده چه بوده و آیا این حکم درست اجرا شده یا نه، روشن نیست و اطلاعات ما ناقص است. خوب است آقایان رئیسی، نیری و پورمحمدی که در متن قضیه بوده اند توضیح بدهند و موضوع را برای مردم روشن کنند و البته اگر قصوری هم در نحوه اجرای حکم بوده است عذرخواهی شود. ولی به طور کلی انقلاب اسلامی ما در مقایسه با سایر انقلابها با مخالفان خود با رأفت بیشتری برخورد کرده است و نباید چهره آن مخدوش جلوه داده شود.»

بازگشت به صفحه اول