زیتون– معاون درمان وزارت بهداشت خبرداد که از اول شهریور ماه تمامی هزینه‌های پیوند اعضا توسط وزارت بهداشت و بیمه های پایه پرداخت خواهد شد. 136890_432
به گفته محمد آقاجانی این تصمیم مصوبه هیات وزیران دولت یازدهم است.
معاون درمان وزارت بهداشت توضیح داد که ایران به رغم قیمت بالای این نوع از جراحی ها، از حیث جراحی پیوند اعضا در رتبه اول منطقه قرار دارد.
طی سالهای گذشته بحث مهم و دغدغه اصلی بیماران نیازمند پیوند در کشور موضوع هزینه‌های بالای این اعمال بود که خوشبختانه با مصوبه اخیر هیات وزیران از این به بعد قسمتی از هزینه‌ها که مربوط به حق‌الزحمه پزشک و مسائل درمانی است توسط وزارت بهداشت الباقی توسط بیمه‌ها پرداخت خواهد شد.
آقاجانی افزود که جراحی های زیر پوشش بیمه که شامل تمامی موارد پیوند اعضا مانند مغز و استخوان،‌ریه، قرنیه و غیره خواهد بود.
همچنین به گفته او همه ۴ بیمه پایه شامل بیمه تامین اجتماعی،‌بیمه سلامت، بیمه نیروهای مسلح و بیمه خدمات درمانی شامل این طرح شده. او ادامه داد: «می‌توانیم بگوییم که این طرح شامل حال همه ایرانیان خواهد شد.»
معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به نحوه تشخیص و گزینش بیماران نیازمند برای دریافت عضو توضیح داد که تشخیص نیاز بیمار به پیوند به عهده پزشک معالج است که این امر درنهایت توسط تیم پیوند انجام خواهد شد و یک تیم نیز در وزارت بهداشت همه اولویت‌بندی‌ها را برعهده دارد. مسئولیت نظارت بر این موضوع نیز بر عهده وزارت بهداشت است.

 

بازگشت به صفحه اول