زیتون-اعضای ارشد نهضت آزادی در بیانیه ای از نحوه دادرسی و عدم رعایت تشریفات قانونی «اعدام های اخیر تعدادی از شهروندان کشورمان» انتقاد کردند.

در این بیانیه که دبیرکل نهضت آزادی ( ابراهیم یزدی)  و مسئول دفتر سیاسی حزب (محمد توسلی)  از امضا کنندگان آن هستند، ضرورت « مبارزه و مقابله با افکار و جریان‌هاى تندروى بنیادگرا و تروریستى» یادآوری و تاکید شده که «اجراى آنها هنگامى در راستاى حفظ منافع و مصالح ملى خواهد بود و پشتیبانى مردمى را همراه خواهد داشت که قانونمند بوده و موجب نقض حقوق شهروندى افراد نشود.»

امضاءکنندگان بیانیه همچنین نسبت به «پیامد های سوء، در شرایطی که اتهامات سیاسی و امنیتی مطرح است و متهمین از اقلیت های قومی و مذهبی بوده‌اند» هشدار داده و نوشته اند که در این وضعیت «ضرورتا دادرسی بایستی دقیق تر، قانونی‌تر و در فضای شفاف و در حضور افکار عمومی و بصورت علنی صورت می گرفت.»

متن کامل  این بیانیه که در وب سایت «ندای آزادی» منتشر شده است به این شرح است:

در خصوص اعدام های اخیر جمعی از شهروندان زندانی لازم می دانیم، فارغ از صحت و سقم اتهاماتی که از طریق مراجع رسمی مطرح شده است، با توجه به بازتاب های گسترده آن در فضای عمومی، موارد زیر را اعلام و توصیه نمائیم:

طبق اصول قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه، دادرسی عادلانه حق تمامی شهروندان ایران است و نوع اتهامات یا موقعیت و مذهب افراد نباید در شیوه رسیدگی به اتهامات آنان تاثیر داشته باشد. بر اساس گزارش های منتشر شده، نحوه دادرسى متهمین علنی، شفاف و عادلانه نبوده و تشریفات قانونی رعایت نشده است.

لذا این موضوع با توجه به شرایط منطقه موجب گردیده به شکاف های قومیتی و مذهبی در میان مردم دامن بزند، که این امر در تعارض با منافع و مصالح ملی است.

برای پرهیز از این پیامد های سوء، در شرایطی که اتهامات سیاسی و امنیتی مطرح است و متهمین از اقلیت های قومی و مذهبی بوده‌اند، ضرورتا دادرسی بایستی دقیق تر، قانونی‌تر و در فضای شفاف و در حضور افکار عمومی و بصورت علنی صورت می گرفت.

مبارزه و مقابله با افکار و جریان‌هاى تندروى بنیادگرا و تروریستى، اگرچه ضرورى است، اما اجراى آنها هنگامى در راستاى حفظ منافع و مصالح ملى خواهد بود و پشتیبانى مردمى را همراه خواهد داشت که قانونمند بوده و موجب نقض حقوق شهروندى افراد نشود.

محمد توسلی- احد رضایی – هاشم صباغیان – علی اصغر غروی – غفار فرزدی – هادی هادیزاده – ابراهیم یزدی

۱۹ مرداد ماه ۱۳۹۵

بازگشت به صفحه اول