زیتون– فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در آستانه دوهزارمین روز حصر به دیدار این دو رهبر در حصر جنبش سبز رفتند. ملاقات این هفته در ساختمان مجاور منزل این دو در خیابان اختر برگزار شد. 3610292457_bfa411c000
ملاقات کنندگان در این دیدار دو ساعته که گزارشی از آن در سایت کلمه آمده است، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را، در سلامت جسمی و روحیه بسیار خوب توصیف کردند.
زهرا رهنورد که در این دیدار از فعالیت جوانان در فضای مجازی درباره دوهزارمین روز حصر مطلع شده بود گفته است: «دو هزار روز گذشته، اما اگر دوهزار سال هم بگذرد جز سربلندی کشور و آزادی و عدالت برای مردم آرزویی نداریم.»

 

بازگشت به صفحه اول