زیتون-  در پی حمله هکر ها به سرور شبکه اجتماعی تلگرام، شماره تلفن ۱۵ میلیون کاربر ایرانی این شبکه لو رفت.
بر اثر این حمله که به گفته رویترز امسال رخ داده و تاکنون گزارش داده نشده، تلفن های تماس فعالان اجتماعی، سیاسی، روزنامه نگاران و دیگر افراد بدست هکرها افتاده است.
سایت انتخاب ضمن تایید این خبر نوشت که هکرها ایرانی بودند و به  شماره تلفن ۱۵ میلیون کاربر ایرانی تلگرام دسترسی پیدا کرده اند.
ایران ۲۰ میلیون کاربر در تلگرام دارد.

بازگشت به صفحه اول