زیتون- دادستان عمومی و انقلاب تهران امروز اعلام کرد خانه ای در تهران که به گفته او، برای برگزاری مجلس مختلط برخی از دیپلمات‌های کشورهای خارجی و ایرانیان مرتبط مهیا شده بود، کشف شده است. images
عباس جعفری دولت آبادی در رابطه این کشف توضیح داد که از این منزل، چهار هزار لیتر مشروب الکلی کشف شده است و دو نفر ایرانی با تابعیت مضاعف نیز دستگیر شده اند.
دادستان تهران همچنین گفت که این دومین خانه ای است که طی دو ماه گذشته کشف شده است و خواستار آن شد که تمام مراکزِ به گفته او، مهیا برای فساد در اشراف اطلاعاتی ضابطان قرار گیرد. از نظر او مراکز مهیا برای فساد شامل باغ ها، تالارها و تمامی امکان  می شود
دولت آبادی در ادامه افزود که «امروز دشمنان انقلاب در مورد فساد و فحشا سازمان­ یافته عمل می­‌کنند» و این اقدام ضابطان، از آن جهت که پیشگیرانه بوده و نشان از اشراف دستگاه­‌های اطلاعاتی و ضابطان بر امور شهر دارد.

 

بازگشت به صفحه اول