???? گاهنامۀ فلسفی «خرمگس» منتشر شد

زیتون-دفتر ششم گاهنامۀ فلسفی «خرمگس» منتشر شد.

به گزارش زیتون، «خرمگس» یک گاهنامۀ فلسفی است که با« پرداختن به اساسی ترین مباحث فلسفۀ جهانی از ابتدا تا تازه ترین های قرن حاضر، ارائۀ متون پایه ای فلسفۀ جهانی به زبان فارسی، فراهم آوردن امکان مطالعۀ فلسفه برای همگان، برگزاری نشست های فلسفه برای مردم به زبان فارسی درشهرهای گوناگون و ایجاد کانونی در فضای مجازی برای پرسش و پاسخ های فلسفی»  تاسیس شده و هدف خود را« زمینه سازی برای تبادل خلاق اندیشه میان متفکران و فیلسوفان معاصر ایرانی از هر نحلۀ فکری و در نتیجه، کمک به برقراری خرد جمعی میان ایرانیان در قلمرو پرسش های فلسفی و اجتماعی» اعلام کرده است.
رامین جهانبگلو، شیرین دخت دقیقیان و اسفندیار طبری اعضا هیات دبیران این گاهنامه هستند.

خرمگس زیتونموضوع مرکزی دفتر ششم خرمگس، «دموکراسی» است و بخش پایانی این دفتر به یک پروندۀ مطالعاتی اختصاص دارد پیرامون مشاورۀ فلسفی.
نوشتارهای دفتر حاضر مانند دیگر دفترهای خرمگس، با توجه به نیازهای فکری و نظری خوانندگان ایرانی طراحی شده و به گونه ای سامان یافته اند که گونه گونی و پیچیدگی های موضوع مرکزی و نیز مباحث روزآمد را پوشش دهند. مصاحبه های اختصاصی خرمگس با فیلسوفان و متفکران ایرانی و غیر ایرانی، جنبهء هم اندیشی و گفتگویی منحصر به فردی به مباحث این دفتر می بخشد.
در ابتدای این دفتر، اسفندیار طبری در نوشتۀ خود به مفهوم نولیبرالیسم و رابطۀ آن با دموکراسی در عرصۀ تئوری و عمل می‌ پردازد. در این نوشته، رهیافت پست دموکراسی در بافتی منفی‌ در مقابل رهیافت پست نولیبرالیسم در بافتی مثبت قرار می‌ گیرد. محمد رضا نیکفر در نقدی به نظریۀ آزادی مارکس بر آن است که محوشدن سوژه در نظریۀ مارکس به دلیل غفلت از مباحث پایه ای آزادی است، اما خوانش دقیق تر و غیر ایدیولوژیک از مارکس، امروز هم در برخی قلمروها می تواند در زمینۀ آزادی مشارکت داشته باشد. حسن فرشتیان به سیر تحول مفهوم جرم سیاسی هم در فقه اسلامی و هم در قانون گذاری مدرن پرداخته، به بررسی راه های حفظ حقوق انسانی شهروندانی می پردازد که به فعالیت سیاسی و مدنی مشغول می شوند. نویسنده در این راستا به نقد “لایحۀ جرم سیاسی” مصوب سال جاری در ایران می پردازد. محسن کدیور در یک گفتگو به پرسش هایی دربارۀ سکولاریسم از دیدگاه روشنفکر دینی پاسخ می‌ دهد. از جمله مصاحبه های اختصاصی این دفتر، گفتگویی تخصصی توسط نیره توحیدی با جودیت باتلر، فیلسوف فمینیست آمریکایی است که با ترجمۀ ماندانا زندیان به خوانندگان تقدیم می شود. رامین جهانبگلو در نوشتۀ خود ما را با دیدگاه های مهاتما گاندی دربارۀ دموکراسی آشنا کرده، مناسبت گاندی با ایدۀ لیبرالیسم نیمۀ اول قرن بیستم را مورد بررسی قرار می دهد. مهرداد لقمانی به پرسش پایه ای نیاز بشریت به دموکراسی و مقایسۀ آن با سیستم های دیگر پرداخته، مدل روزآمد تحقق شهروندی را بررسی می کند. نسرین اسفندیاری به نقش و اهمیت عدالت جنسیتی در دموکراسی می پردازد. نوشتۀ مایکل والزر با مقدمه و ترجمۀ شیریندخت دقیقیان، که در سایت خرمگس نیز به انتشار رسید، بخشی از این دفتر بوده، برای فهم مفهوم لیبرالیسم و دموکراسی، با توجه به تحولات سیاسی جاری به ویژه در ایالات متحده، بسیار اهمیت دارد. در مبحث تاریخ دموکراسی، نوشته های اگوست وینکلر در رابطه با جنبش کارگری و تجربۀ ناکام جمهوری وایمار بسیار آموزنده هستند که امیر طبری دو سخنرانی و نوشته را در این رابطه ترجمه کرده است.

بنا به اظهار گردانندگان این گاهنامه« در این شماره قرار بود که همکار ارجمند خرمگس، زنده یاد محمد ربوبی، مقاله ای آموزنده دربارۀ دموکراسی در دوران ما را ترجمه کند، که متأسفانه خبر درگذشت او جامعهء روشنفکری را در اندوه فرو برد و طرح ترجمۀ آن مقاله هم ناتمام ماند. در این دفتر، برای بزرگداشت این شخصیت فرهنگی و سیاسی بسیار ارزشمند و متواضع، یکی‌ از ترجمه های وزین او به نقل از سایت فلسفه/خرمگس دربارۀ ازخودبیگانگی‌ به قلم یوآخیم ایسرائل، فیلسوف آلمانی- سوئدی، آورده شده است.»
همچنین برای این دفتر، یک گروه مطالعاتی از سوی خرمگس، مبتکر پرونده ای در رابطه با روش مشاورۀ فلسفی‌ بوده اند که برای اولین بار به خوانندگان فارسی زبان، معرفی می‌ شود. مشاورۀ فلسفی پدیده ای مطرح در بسیاری از جوامع دمکراتیک است و از آن، همچون مکمل یا جایگزینی مشروط برای مشاورهء روان و زندگی استفاده می شود. در این پرونده ابتدا شیریندخت دقیقیان به بررسی جنبش مشاورۀ فلسفی و نمایندگان اصلی ‌آن، از جمله لو مارینوف و کتاب او به نام افلاطون یا پروزاک می پردازد. سپس، رامین جهانبگلو، سیامک ظریف کار- روانشناس از آلمان،از نویسندگان همراه خرمگس – و شیریندخت دقیقیان در گفتگویی با لو مارینوف، از پیشکسوتان مشاورۀ فلسفی‌ در ایالات متحده، به بررسی دقیق تر مبانی این جنبش می‌ پردازند. در بخش بعدی این پرونده، برگردان مقاله ای از لو مارینوف در مورد گفتگوی سقراطی  با روش مشاورۀ فلسفی ، به ترجمۀ آزیتا رضوان خواهد آمد.
معرفی دو کتاب جدید در زمینۀ فلسفه، پایان بخش این دفتر است.
شورای دبیران از محققان و مترجمان فلسفه و رشته های همجوار دعوت کرده است که در دفتر هفتم گاهنامۀ خرمگس با موضوع مرکزی “انقلاب و رفورم” مشارکت ورزند. همچنین کوشش خوانندگان برای معرفی خرمگس در رسانه ها و شبکه های اجتماعی را ارج نهاده است.

دفتر ششم خرمگس را می توانید از این آدرس به صورت رایگان دریافت نمائید:

http://www.falsafeh.com/kharmagas6/kharmagas_No6.pdf

تلگرام
توییتر
فیس بوک
واتزاپ

اندیشمند حوزه علوم دینی، خانم صدیقه وسمقی، در یادداشت خود تحت عنوان “نه به ابتذال سرکوب‌گری” منتشر شده در سایت زیتون در ۴ خرداد ۱۴۰۲ می‌نویسد: “سال‌هاست که کشور ما در رأس بحران‌های فزاینده‌ی اقتصادی، اجتماعی،

ادامه »

سالهاست که کشور ما در رأس بحران‌های فزاینده‌ی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، از یک ابربحران رنج می‌برد، ابربحرانی که از دل بحران‌های فراوان

ادامه »

انسان ها را از منظر نسبت آنها با دردها و مسئولیت‌پذیری اجتماعی عموماً به چهار دسته می‌توان تقسیم کرد: ۱.

ادامه »