زیتون- کیل مدافع عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار زندانی، خبر داد که رسیدگی به پرونده موکلش به اتهام توهین به رییس قوه قضائیه با حضور هیئت منصفه برگزار خواهد شد. images
به گفته محمود علیزاده طباطبایی این «اولین دادگاه جرائم سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی» است که «با حضور هیئت منصفه» برگزار می‌شود.
این وکیل دادگستری به سایت جماران گفت که در پرونده عیسی سحرخیز، بازپرس پرونده ابتدا اتهام «فعالیت تبلیغی علیه امنیت نظام» را به او تفهیم کرد اما «دادیار این اتهام را نپذیرفت و اتهامات فعالیت تبلیغی، اجتماع و تبانی و توهین به رهبری» به عیسی سحرخیز تفهیم شد.
وکیل عیسی سحرخیز از «توهین به رئیس قوه قضائیه» به عنوان یکی دیگر از اتهامات موکلش نام برده و تاکید کرد که تنها این اتهام به عنوان «جرم سیاسی و با حضور هیئت منصفه» بررسی خواهد شد اما دادگاه نپذیرفته که اتهاماتی مانند «نشر اکاذیب» یا «توهین به رهبری» به عنوان جرم سیاسی بررسی شود.
عیسی سحرخیز از ۱۱ آبان سال ۱۳۹۴  و تحت پروژه نفوذ در بازداشت به سر می‌برد.

بازگشت به صفحه اول