زیتون- در حالی که پیش از این اعلام شده بود روز چهارشنبه نتایج اولیه بررسی پرونده پزشکی کیارستمی اعلام خواهد شد، امروز دومین جلسه کمیسیون ویژه کارشناسی در این باره بی نتیجه پایان یافت. 57314343
محسن خلیلی، سخنگوی کمیسیون کارشناسی ویژه تخصصی دادسرای انتظامی تهران، درباره نتیجه بررسی پرونده پزشکی عباس کیارستمی در دومین جلسه کمیسیون ویژه، گفت که در ابتدای این جلسه به مدت یک ساعت بهمن کیارستمی، حضور داشت و درخواست‌هایی را از سوی خانواده این کارگردان سینما مبنی بر اینکه رسیدگی به پرونده همراه با دقت باشد و در زمان لازم انجام شود، مطرح کرد.
به گفته خلیلی همچنین «مقرر شده در جلسات آینده پرونده پزشکی مرحوم کیارستمی از فرانسه، هم از طریق وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی و هم از طریق خانواد وی پیگیری شود تا در تصمیم گیری نهایی، جمع بندی کامل انجام شود.»
بهمن کیارستمی پس از پایان این جلسه به ایسنا گفت او از اعضای کمیسیون خواسته است تا پرونده پزشکی پدرش را تا پیش از انتقال او به فرانسه بررسی و در صورت اثبات اهمال پزشکی با خاطی برخورد کنند.
محسن خلیلی همچنین خبر از برگزاری جلسات دیگری در این رابطه داد «مقرر شده در جلسات آینده توسط کمیته منتخب و کارگروه‌های تخصصی مربوطه، گزارش ادامه پرونده کارشناسی جمع بندی شود تا در جلسه نهایی کمیسیون ویژه، رسیدگی و به جمع بندی کامل برسد.» او این بار برای اعلام نتایج بررسی های صورت گرفته، تاریخ مشخصی را اعلام نکرد.

 

بازگشت به صفحه اول