زیتون-  ریحانه طباطبایی، روزنامه نگار و فعال سیاسی زندانی به مرخصی آمد. photo_2016-07-17_15-51-09
به گزارش «زیتون» او که برای گذراندن حبس یک سال و نیمه خود در بند نسوان زندان اوین محبوس است، با وثیقه ۱۰۰ملیونی به مرخصی آمد.
این روزنامه نگار زندانی که به تازگی داغدار مرگ عموی خود شده است، با موافقت دادستانی تنها برای چهار روز به مرخصی آمد.

 

بازگشت به صفحه اول