زیتون– در پی ارسال نامه اسحاق جهانگیری به رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر «درخواست همکاری و مشارکت همه دستگاه ها و نهادهای عمومی» کشور با دولت در ایجاد انضباط به ویژه در امور مالی آیت الله خامنه ای به نامه معاون اول رییس جمهوری پاسخ داد. 160502102606_ali_khamenei_624x351_khamenei.ir_nocredit
در نامه رهبر جمهوری اسلامی آمده است که همه نهادها در ایران باید «قاطعانه» با حقوق‌های بیش از حد بالای مدیران ارشد برخورد کنند.
در ادامه پاسخ آیت الله خامنه‌ای به این نامه که در وب سایت رسمی او منتشر شده آمده است «کلیه دستگاه ها موظفند نسبت به پرداخت‌های غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند.»
نامه معاون رییس جمهوری در نامه اش به رهبر جمهوری اسلامی نوشته بود که از اواسط سال گذشته «با دریافت اطلاعاتی از برخی پرداخت‌های غیر متعارف» که هرچند غالباً مستند به تصمیمات مراجع قانونی است ولی غیر عادلانه و همراه با تبعیض است،‌ موضوع بررسی و مقررات محدود کننده‌ای پیشنهاد گردید.
او در این نامه از آیت الله خامنه ای خواسته بود که به منظور «حمایت از مدیران پاک دست و قانع و حفظ منابع انسانی و پرهیز از رواج حس بی اعتمادی به نظام مدیریت کشور در میان مردم» رهنمودی مبنی بر لزوم همکاری و مشارکت همه دستگاه ها و نهادهای عمومی کشور با دولت در این مبارزه جدی و پرهیز از ترویج و اشاعه رفتارهای تحریک کننده و برخی فضا سازهای رسانه ای صادر کند.

 

بازگشت به صفحه اول