زیتون- جرمی کوربین، رهبر چپ گرای حزب کارگر انگلیس، بعد از رای مردم انگلیس برای خروج از اتحادیه اروپا، رای اعتماد اعضای حزبش را از دست داد. تنها ۴۰ نماینده از نمایندگان حزب کارگر بریتانیا در پارلمان این کشور به جرمی کوربین، رای عدم اعتماد دادند و ۱۷۲ نفر از آنان اعلام کردند که دیگر به او اعتماد ندارند. 160626140941_corbyn_640x360_r_nocredit
با وجود رای عدم اعتماد، جرمی کوربین گفت که از مقام خود استعفا نمی‌کند.
رای عدم اعتماد نمایندگان حزب کارگر به معنی عزل کوربین نیست. بی بی سی فارسی در رابطه نوشت این رای به آن معنا است که رهبر چپگرای حزب کارگر می‌تواند بدون حمایت اکثریت نمایندگان حزبش همچنان رهبری این حزب را به عهده داشته باشد.
جرمی کوربین پس از اعلام نتایج رفراندوم، با استعفای پیاپی اعضای کابینه سایه و انتقادهای شدید چهره‌های ارشد حزبش مواجه بوده است. منتقدان می‌گویند او به اندازه کافی در کارزار تبلیغاتی همه‌پرسی برای رای به ماندن در اتحادیه تبلیغ نکرد.
دایان ابوت، یکی از نمایندگان نزدیک به جرمی کوربین که در تغییرات اخیر به عنوان وزیر بهداشت کابینه سایه منصوب شده، گفته است رای عدم اعتماد نمایندگان به کوربین «هیچ معنایی ندارد» چرا که در حزب کارگر اعضای حزب رهبر را انتخاب می‌کنند و نه نمایندگان عضو حزب در پارلمان.

بازگشت به صفحه اول