زیتون- رییس سازمان بازرسی خبرداد که «مدیر عامل بانک رفاه کارگران، پرونده سنگینی داشت» و در حال حاضر این پرونده در دادسرا مطرح است. او همچنین «ریاست علی صدقی بر بانک رفاه را به دلیل اصرار حسین فریدون» دانست.
ناصر سراج، رییس سازمان بازرسی، گفت که «اولین بار موضوع فیش های حقوقی نامتعارف از بانک رفاه شروع شد.» IMG11215696
رییس سازمان بازرسی در ادامه سخنانش به «اصرار حسین فریدون» برای ریاست بر بانک رفاه کارگران پرداخت. خبرگزاری قوه قضاییه، میزان، نوشت که او در این رابطه توضیح داد «بنده به شدت مخالفت کردم و گفتم این فرد پرونده سنگینی دارد که با لابی و اصرار ایشان، رئیس بانک رفاه کارگران شد.»
سراج در مورد ادعای صدقی مبنی بر عدم دریاف حقوق از بانک رفاه نیز گفت که «مگر می شود، فیش به حساب رفته است.»
رییس سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با حکم حبس یکی از مدیران که اخیرا اعلام شده بود، توضیح داد که «آن موضوع ربطی به فیش های حقوقی ندارد،» به گفته او  طبق قانون سازمان بازرسی، این سازمان می‌تواند مدارک را بخواهد و مدیران باید آن را ارائه دهند، اما یکی از مدیران طبق ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدارک را ارائه نداد و به دادگاه معرفی و محکوم شد.

بازگشت به صفحه اول