زیتون– رییس دفتر بازرسی ویژه رهبری گفت که «در ٣٧ سال گذشته در بسیاری از مسائل سیر قهقهرایی داشته» و با این وضعیت «نمی‌توانیم ادعا کنیم که برای دیگران الگو هستیم.» 1425320719377_59340
علی‌اکبر ناطق نوری  شامگاه یک شنبه،ششم تیر، در مراسم سخنرانی در  مزار بنیانگذار انقلاب با طرح این پرسش‌هایی چون «امروز استقلال و امنیت داریم و این یک نعمت است اما آیا قدرش را می‌دانیم؟»، «آیا دستگاه قضای ما اسلامی است؟» و «آیا در ادارات ما شان مردم حفظ می‌شود؟» گفت:« چرا مردم باید امثال من را ببینند تا مشکلشان حل شود؟»

او همچنین با اشاره به اینکه «مدام این گروه علیه آن گروه حرف می‌زند و آن گروه علیه این گروه، با چنین شرایطی مردم می‌گویند همه اینها خرابند.»

ناطق نوری به ماجرای «افشای فیش‌های حقوقی» غیرمتعارف و همین طور مشکلات اجتماعی اشاره کرده و پرسیده است «آیا با این وضعیت رویمان می شود که بگوییم می‌خواهیم برای جاهای دیگر دنیا الگو شویم؟»

اشاره  به آمارهای مربوط به معتادان و کارتن‌خواب‌ها در جامعه ایران بخش دیگری از سخنرانی رییس دفتر ویژه بازرسی رهبری بود که توسط خبرگزاری ایسنا منتشر شد. ناطق نوری در این رابطه گفت «دشمن این آمار را از خودمان می‌گیرد و علیه خودمان استفاده می‌کند.»

او همچنین از مشکل «رشوه در دستگاه قضایی ایران» انتقاد کرده و پرسید «آیا می توانیم ادعا کنیم که قوه قضائیه ما به تمام معنا اسلامی است؟»

 

بازگشت به صفحه اول