زیتون– دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پردیس از دستگیری «هنجارشکنان شب‌ قدر» در باغ‌ویلایی در پردیس خبر داد.
حیدر فتاحی در خصوص دستگیری این افراد گفت که روز گذشته و در «آستانه شب‌های قدر تعدادی پسر و دختر بدون داشتن نسبت خانوادگی در باغ‌ویلایی، به برگزاری مراسم لهو و لعب اقدام کردند.»
به گفته دادستان پردیس «تعدادی از این افراد به استفاده از مشروبات الکلی اقدام کرده بودند.»
میانگین سنی این افراد «۲۵ تا ۳۵ سال بوده است.
وی در خصوص مجازات این افراد به خبرگزاری فارس گفت که «متهمان در بحث مصرف مشروبات الکلی با مجازات حد مواجه می‌شوند»؛ اما در صورت اثبات  «روابط نامشروع، شلاق، زندان و … را در پیش رو دارند.»

بازگشت به صفحه اول