زیتون- یک مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برکناری مدیرعامل بانک رفاه توسط وزیر خبر داد.
این مقام مسئول به ایلنا گفت با وجود آنکه پس از انتشار فیش حقوقی مدیرعامل بانک رفاه، او مبلغ «۲۴۰ میلیون تومان» از آن را مسترد کرد، با این حال امروز وزیر دستور برکناری او را صادر کرد.
برکناری، تنها خبری نبود که امروز در مورد علی صدقی، مدیر عامل «سابق» بانک رفاه کارگران منتشر شد. یکی از خبرنگاران فارس امروز خبر داد که صدقی را عصر امروز (پنجشنبه) حوالی فرودگاه بین المللی امام خمینی دیده است؛ بر همین اساس خبر خروج احتمالی او را منتشر کرد.
مدیر روابط عمومی این بانک اما در گفتگویی تلفنی خروج علی صدقی از کشور را رد کرد: «امروز صبح از طریق تلفن داخلی دفتر، با مدیر عامل بانک صحبت کرده ام.»

بازگشت به صفحه اول