زیتون- رییس کل دادگستری خوزستان از شناسایی و دستگیری «چند تیم عملیاتی خرابکارانه» طی روز‌های اخیر در این استان خبر داد.
فرهاد افشارنیا در بخش دیگری از سخنانش که در میزان منتشر شد، در این رابطه توضیح داد «در مدت اخیر طی دو سه فقره عملیات، چند تیم خرابکارای که قصد داشتند از خوزستان وارد نقاط مرکزی کشور شده و عملیات خرابکارانه انجام دهند.»
به گفته رییس دادگستری خوزستان برخی از این افراد «دستگیر» شده و برخی «از اعضای این تیم‌ها» کشته شدند.
روز گذشته نیز رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی از دستگیری  یک باند جاسوسی  در تبریز خبر داده بود باندی که به گفته او اسناد طبقه بندی شده نظامی و اقتصادی را جمع آوری می کرد.

بازگشت به صفحه اول