زیتون– تصویر فیشی منتشر شده که نشان می دهد مدیرعامل بانک تجارت در آذر ماه سال ۱۳۹۴، رقم ۷۱۰ میلیون تومان به صورت خالص دریافت کرده است؛ بانک تجارت توضیح داد که مبلغ درج شده مربوط به ۲۱ ماه است.
بر مبنای این فیش ها که در سایت انصاف نیوز منتشر شده است، جمع درآمد ریالی «ا.م.ن» (مدیر عامل بازنشسته ی سال ١٣٨٧ که مجددا دعوت به کار شده) از اردیبهشت ۹۳ تا آذر ماه سال ١٣٩۴، رقم ٩٢٧ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده است، یعنی میانگین ماهی ۴۴ میلیون تومان.مبلغ مالیات بر مبلغ واریزی وی به حساب خزانه فقط ١٧٢ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در این مدت بوده است. یعنی خالص دریافتی ۲۱ ماهه اش پس از کم شدن کسورات، ٧١٠ میلیون تومان بوده است.اما غیر از درامد ریالی مستقیم از بانک تجارت، احتمالا پاداش های ریالی و ارزی از محل عضویت در هیات مدیره در چند شرکت دیگر نیز به وی تعلق گرفته که بانک تجارت سهامدار آنها است و وی قاعدتا در سمت های رییس و یا عضو هیات مدیره ی آنها دریافتی دارد.
521      522

523      5241
همچنین بر اساس این گزارش، در سال ١٣٩٣ وام قرض الحسنه ای با کارمزد فقط ۱ درصد معادل ۴۵ برابر حقوق (منهای اضافه کار و برخی مزایا) از بانک تجارت دریافت شده که نزدیک به ۱ میلیارد تومان بوده است.همچنین فیش های حقوقی «م.ف.ه»، دیگر نیروی بازنشسته که در سال ١٣٩٣ به کار عودت شد و با مبالغ جدید حقوق مجددا در بانک تجارت به عنوان رییس هیات مدیره مشغول شد نشان می دهد که در دی ماه سال ٩۴ جدا از فیش حقوق، مبلغ ۶٠٠ میلیون تومان با اسامی و عناوین دیگر و به طور خالص پس از کسورات مختلف از جمله اقساط وام قرض الحسنه (با یک درصد کارمزد و ۴٠ برابر حقوق)، مبلغ ۴٨٠ میلیون تومان به حسابش واریز شده است.

بازگشت به صفحه اول