زیتون– وکیل علی‌اکبر جوانفکر خبر داد که موکلش به ۹۱ روز حبس محکوم شد.
قهرمان شجاعی ضمن تایید ابلاغ حکم علی‌اکبر جوانفکر توضیح داد که موکلش به جرم تمرد از دستور مقام قضایی به ۹۱ روز حبس محکوم شد.
او به ایلنا گفت این حکم، حکم بدوی است و افزود:« به این حکم اعتراض داریم و اعتراضمان را قطعا ثبت خواهیم کرد.»

بازگشت به صفحه اول