زیتون- شایعه در گذشت مهدی کروبی، رهبر در حصر جنبش سبز، توسط پسرش و مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تکذیب شد. 
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در گفتگوی با ایرنا خبر بستری شدن مهدی کروبی را در بیمارستان شهدای تجریش تکذیب کرد.
اسماعیل رمضان امروز گفت:« موضوع بستری و فوت کروبی که امروز در برخی شبکه های اجتماعی منتشر شده به هیچ عنوان صحت ندارد.»
محمدتقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، نیز به رادیوفردا گفت که شایعه درگذشت پدرش که نخست در یک کانال تلگرامی منتشر شد به هیچ وجه صحت ندارد.
برخی شبکه های اجتماعی امروز از بستری و درگذشت کروبی به علت ایست قلبی در بیمارستان شهدای تجریش خبر داده بودند.
کروبی از اوایل اسفند ۸۹ تاکنون در حصر خانگی به سر می برد.

بازگشت به صفحه اول