نگرانی خانواده‌های دو زندانی بهایی؛ بعد از حادثه اوین فریبا کمال‌آبادی و مهوش شهریاری با خانواده خود تماسی نگرفته‌اند

بعد از حوادث زندان اوین بسیاری از زندانیان با خانواده های شان تماس گرفته و خبر از سلامتی خود داده اند. اما دو زندانی بهایی، فریبا کمال آبادی و مهوش شهریاری که در بند دویست و نه اوین هستند، با خانواده خود تماسی نگرفته اند. خانواده های آنها به زندان اوین مراجعه کرده و از بی خبری نسبت به زندانی خود ابراز نگرانی نموده و درخواست کرده اند که این دو زندانی با خانواده های شان تماس بگیرند. اما تاکنون خبری از تماس نیست و همین مسئله باعث افزایش نگرانی خانواده های این دو زندانی بهایی شده است.

تلگرام
توییتر
فیس بوک
واتزاپ

نزدیک به دوازده‌سال از حصر می‌گذرد. همسرانِ محصور کوچه‌ی اختر هنوز بر همان عهد پیشین مانده‌اند. با این تفاوت که با توجه به محدودیت‌های حصر، حضور سیاسی‌شان در این چندسال منحصر به برخی پیام‌ها و

ادامه »

کسانی که “رابطه ی سمی” یا “پیوند زهرآگین” و مناسبات و نشانه‌های آن را می‌شناسند، می‌دانند که همه‌ی اطرفیان چنین پیوندی قربانی هستند؛ کسانی

ادامه »

ارتفاع جنبش زن، زندگی، آزادی از قد تمام نیروهای سیاسی ایران بلندتر است، این واقعیت موجب شده که برخی از

ادامه »