بیانیه بیش از ۲۰۰ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور در محکومیت قتل مهسا امینی 

هموطنان گرامی، زنان و مردان شریف ایران زمین؛

راهزنان شرف، فرهنگ و عزت ایرانی این بار پا را از تحقیر زنان سرزمین‌مان از طریق ضرب و شتم و اخذ و پخش اعتراف اجباری فراتر گذاشته و مهسا (ژینا) امینی دختر کردستان و گلی از گلستان زنان این سرزمین  را پرپر کردند. بدینوسیله ما جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور؛
۱بر حق انتخاب آزادنه پوشش توسط بانوان کشورمان تاکید کرده و مخالفت خود با فرآیند تحقیر و شکنجه نظام مند زنان از طریق اِعمال حجاب اجباری را اعلام میکنیم.
۲بر خواست مردم ایران مبنی بر برچیده شدن نهادهای گشت ارشاد و ستاد امر به معروف بدلیل ماهیت غیرقانونی و عملکرد غیراخلاقی و ضدانسانی شان تاکید میکنیم.
۳ ضمن حمایت از تلاش‌های مدنی زنان سرزمینمان برای استیفای حقوق شهروندی، همه هموطنان را به پشتیبانی از حقوق و محافظت از امنیت آنان در مقابل تعرض به جان و کرامت شان فرا می‌خوانیم.

جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور

دانشگاه تهران

هوشنگ دولتشاهى

۱

پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور

اسماعیل شریفی

۲

دانشگاه علم و صنعت ایران

عباس علی فرداد

۳

دانشگاه علم وصنعت ایران

جواد امامی

۴

دانشگاه علم و صنعت ایران

باقر ذهبیون

۵

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طیعی استان آذربایجانشرقی

عبداله حسین پور

۶

پژوهشگاه رنگ

کیوان انصاری

۷

دانشگاه علم و صنعت ایران

فرهاد گلستانى فرد

۸

دانشگاه علم و صنعت ایران

محمد هادی افشار

۹

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

عبدالحسین محمودیان شوشتری

۱۰

دانشگاه شیراز

محمد جواد عابدینی

۱۱

دانشگاه تهران

الهه کولایی

۱۲

دانشگاه الزهرا

محمد علی صنیعی منفرد

۱۳

دانشگاه پیام نور

احمد حسن پور

۱۴

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ایران

علی اصغر هاشمی

۱۵

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان

عطا امینی

۱۶

دانشگاه علم و صنعت ایران

عباسعلی فرداد

۱۷

دانشگاه صنعتی شریف

وحید کریمی پور

۱۸

دانشگاه فنی و حرفه ای

محمد رضا اکبری

۱۹

دانشگاه صنعتی شریف

سید اکبر جعفری

۲۰

دانشگاه صنعتی شریف

آرش شیخی

۲۱

دانشگاه آزاد

ابوالقاسم شاملی

۲۲

دانشگاه شهید رجایی

فاطمه احمدی

۲۳

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

علی رضا مرادی

۲۴

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

فریده حمیدی

۲۵

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

سعید عابدین‌پور

۲۶

دانشگاه تهران

رضا سهرابی

۲۷

دانشگاه شهید بهشتی

غلامرضاجعفری

۲۸

دانشگاه تهران

حسین عباسی نژاد

۲۹

دانشگاه شهید رجایی

سید مهدی میراسماعیلی

۳۰

دلنشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

یوسف فرزان نهاد

۳۱

استاد مهمان، گینگز کالج لندن

حمید عسگری

۳۲

دانشگاه تریت دبیر شهید رجایی

فرزانه نوروزی لرکی

۳۳

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

مانیا ملکی

۳۴

دانشگاه شیراز

ابوالفضل رمضان پور

۳۵

مرکز آموزش عالی امام خمینی

مهرداد زرگران

۳۶

دانشگاه شیراز

محمود بحرانی

۳۷

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

سعید عابدین‌پور

۳۸

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

سید علی‌رضا قاسمی

۳۹

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

زهرا نریمانی

۴۰

دانشگاه صنعتی شریف

سهراب راهوار

۴۱

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

مینا زارعی

۴۲

دانشگاه زنجان

خسرو کمالی

۴۳

دانشگاه گیلان

فردین علیخواه

۴۴

دانشگاه صنعتی اصفهان

فرهنگ لران

۴۵

دانشگاه علم و صنعت نروژ

علیرضا قیوم‌زاده

۴۶

تحصیلات تکمیلی زنجان

فریبا نظری

۴۷

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

ندایی

۴۸

دانشگاه شهید چمران اهواز

محسن صنیعی

۴۹

دانشگاه شیراز

محمود بحرانی

۵۰

دانشگاه شهید بهشتی

حمیدرضا سپنجی

۵۱

جهاد دانشگاهی

کرامت اله اکبری

۵۲

دانشگاه تهران

صدیقه شکوری راد

۵۳

دانشگاه صنعتی اصفهان

کیوان اصغری

۵۴

دانشگاه گیلان

محمد مهدی رحمتی

۵۵

تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان

زهرا فرائی

۵۶

دانشگاه شیراز

سیدمحمدعلی زمردیان

۵۷

دانشگاه تهران

ژاله شادی طلب

۵۸

دانشگاه علم و صنعت ایران

فرهاد گلستانى فرد

۵۹

دانشگاه مازندران

مهرداد مدهوشی

۶۰

دانشگاه علوم و فنون

غلامعلی غضنفری

۶۱

دانشگاه صنعتی شریف

سهراب راهوار

۶۲

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

آسیه کرمی مجومرد

۶۳

دانشگاه کردستان

کورش دادخواه

۶۴

دانشگاه کردستان

برزان بهرامی کمانگر

۶۵

دانشگاه کردستان

آرمان صادقی

۶۶

دانشگاه مازندران

زهرا کریمی

۶۷

مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا

ابراهیم مددی

۶۸

سازمان تحقیقات کشاورزی

فرهاد اسدی

۶۹

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

شاهپور سعیدیان

۷۰

دانشگاه آزاد کرج

حمیدرضاخاتمی

۷۱

دانشگاه مازندران

رضا ستاری

۷۲

دانشگاه شهید رجایی

شهریار شیروانی مقدم

۷۳

دانشگاه‌ یاسوج

سیامک پارسائی

۷۴

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

فرشید محمد رفیعی

۷۵

دانشگاه کردستان

محمدظاهر کاظمی بانه

۷۶

دانشگاه پیام نور

عبدالحمید هاتفی مهرجردی

۷۷

دانشگاه رجایی تهران

میرقاسم پور

۷۸

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سید حسین امیرشاهی

۷۹

دانشگاه استهبان

جواد حامدی

۸۰

دانشگاه کردستان

انور محمودی

۸۱

دانشگاه علم و صنعت ایران

صادق جمالی

۸۲

سازمان،تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی

محمدحسن محقق معین

۸۳

موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

سیما ساور

۸۴

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

منصور غنیان

۸۵

دانشگاه کردستان

حمید فرورش

۸۶

دانشگاه تهران

افسانه صدر

۸۷

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

شیوا اکبری بیرگانی

۸۸

دانشگاه علامه طباطبائی تهران

مصطفی شریف

۸۹

دانشگاه ایلام

رضا رضازاده

۹۰

دانشگاه یاسوج

محمد عبداللهی

۹۱

دانشگاه علامه طباطبائی

عبداله طاهری

۹۲

موسسه جنگلها و مراتع

کامبیز اسپهبدی

۹۳

دانشگاه یاسوج

محسن موحدی

۹۴

دانشگاه بوعلی سینا

اسماعیل فیضی

۹۵

دانشگاه علوم پایه زنجان

ندایی

۹۶

سازمان آموزش و تحقیقات کشاورزی

سیروس صابر آملی

۹۷

دانشگاه علو م کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

اصغر امیدوار

۹۸

دانشگاه تهران

مجید مرادی

۹۹

دانشگاه کردستان

زینب آیینى

۱۰۰

دانشگاه تهران

صدیقه دلدار

۱۰۱

دانشگاه کردستان

دکتر بهروز چمن آرا

۱۰۲

دانشگاه الزهرا

ناهید ملکی

۱۰۳

دانشگاه کردستان

جمیل بهرامی

۱۰۴

دانشگاه کردستان

صلاح ویسی

۱۰۵

دانشگاه شیراز

بهرام جوکار

۱۰۶

دانشگاه کردستان

مسعود ابراهیمی

۱۰۷

دانشگاه کردستان

قباد شفیعی

۱۰۸

دانشگاه کردستان

علی احمدی

۱۰۹

دانشگاه کردستان

آرمان صادقی

۱۱۰

دانشگاه اصفهان

عبدالخالق بردبار

۱۱۱

دانشگاه کردستان

هادی امامی

۱۱۲

دانشگاه تهران

حجت احمدی

۱۱۳

دانشگاه آزاد

شهنوش رفیع بخش

۱۱۴

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

علیرضا ولیزاده

۱۱۵

دانشگاه فردوسی مشهد

زهره سپهری شاملو

۱۱۶

دانشگاه علم و صنعت ایران

تورج محمدی

۱۱۷

دانشگاه تهران

مجید مرادی

۱۱۸

دانشگاه جورج تاون

اعظم نیرومند راد

۱۱۹

دانشگاه شیراز

محمد لغوی

۱۲۰

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

سید مجتبی مجاوریان

۱۲۱

دانشگاه تهران

علیرضا رحیمی بروجردی

۱۲۲

دانشگاه یاسوج

مختار خواجوی

۱۲۳

دانشگاه شیراز

محمود بحرانی

۱۲۴

دانشگاه مازندران

الهه طالبی گرکانی

۱۲۵

دانشگاه جورج‌ تاون

علی عرب

۱۲۶

دانشگاه کردستان

اسلن رحمانی

۱۲۷

دانشگاه کردستان

فردین اخلاقیان

۱۲۸

سازمان تحقیقات و آموزش کشاوزی

مهرداد زمان‌پور

۱۲۹

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

سیروس جعفری

۱۳۰

دانشگاه الزهرا

فاطمه بزازان

۱۳۱

دانشگاه صنعتی اصفهان

احمد ارزانی

۱۳۲

دانشگاه پیام نور

رحمان سعیدی

۱۳۳

دانشگاه مازندران

معصومه معتمدنیا

۱۳۴

دانشگاه ایلام

حسن سلطانی کهبنانی

۱۳۵

دانشگاه صنعتی شریف

فاخته قنبرنژاد

۱۳۶

دانشگاه فسا

رادمرز حسینی

۱۳۷

دانشگاه کردستان

آفرین محمدی

۱۳۸

دانشگاه استهبان

رضا محمدپور

۱۳۹

دانشگاه علم وصنعت ایران

محمد تقی صالحی

۱۴۰

دانشگاه کردستان

تیمور مالمیر

۱۴۱

دانشگاه صنعتی شریف

بیژن ظهوری زنگنه

۱۴۲

دانشگاه کردستان

شهلا حسینی

۱۴۳

دانشگاه شهید بهشتی

زهرا گویا

۱۴۴

دانشگاه کردستان

عثمان عزیزی

۱۴۵

دانشگاه شهید بهشتی

فرح ترکمنی آذر

۱۴۶

دانشگاه شریف

شهره کسائی

۱۴۷

دانشگاه کردستان

رحمت الله میرزایی

۱۴۸

دانشگاه شیراز

افشین منتخب

۱۴۹

دانشگاه کردستان

سیروان فرهادی

۱۵۰

دانشگاه سیستان و بلوچستان

علی رضا حیدرزادگان

۱۵۱

دانشگاه صنعتی اصفهان

علی اکبر عالم رجبی

۱۵۲

دانشگاه صنعتی اصفهان

محمدرضا چمنی

۱۵۳

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

علیرضا ولیزاده

۱۵۴

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

محمد دهقان نیری

۱۵۵

دانشگاه آزاد امیدیه

علیرضا موذنی

۱۵۶

دانشگاه کردستان

یدالله پاشابادی

۱۵۷

دانشگاه سیستان و بلوچستان

علی رضا حیدرزادگان

۱۵۸

دانشکاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

فاطمه الهامی

۱۵۹

موسسه اموزش عالی خزر محمودآباد

مهرداد مرادنژاد

۱۶۰

دانشگاه کردستان

سلمان احمدی

۱۶۱

مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا

ابراهیم مددی

۱۶۲

دانشگاه کردستان

جمیل جعفری

۱۶۳

دانشگاه کردستان

منصور دانا

۱۶۴

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

حمیدرضا خالصی فرد

۱۶۵

دانشگاه تهران

هشام فیلی

۱۶۶

دانشگاه کردستان

شهریار سلیمی

۱۶۷

دانشگاه صنعتی شریف

بیژن فرهانیه

۱۶۸

دانشگاه کردستان

نعمت الله عزیزی

۱۶۹

دانشگاه صنعتی شریف

فروهر فرزانه

۱۷۰

دانشگاه علمی کاربردی تامین اجتماعی

فاطمه بهاره میرکاظمی

۱۷۱

دانشگاه زنجان

اسدی

۱۷۲

دانشگاه صنعتی شریف

علی بنائی

۱۷۳

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

علی معظمی گودرزی

۱۷۴

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

حجت الله ادیبی

۱۷۵

دانشکاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

فاطمه الهامی

۱۷۶

دانشکاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

فاطمه الهامی

۱۷۷

علوم پزشکی تهران

مهری کدخدایی

۱۷۸

دانشگاه کردستان

فرزاد حسین پناهی

۱۷۹

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع ساری

جعفر اولادی

۱۸۰

دانشگاه شهید چمران اهواز

محمد حسین راضی جلالی

۱۸۱

دانشگاه چمران

مهرداد نامداری

۱۸۲

دانشگاه تربیت مدرس

محمدهادی خوش تقاضا

۱۸۳

دانشگاه زنجان

محرم اسلامی

۱۸۴

دانشگاه یاگلونیان لهستان

حسام سلطان پناهی

۱۸۵

دانشگاه تهران

مجید مرادی

۱۸۶

دانشگاه تهران

مجید مرادی

۱۸۷

دانشگاه شیراز

مهناز طاهریانفرد

۱۸۸

دانشگاه تورنتو کانادا

مهدی بیدرنگ

۱۸۹

پژوهشگاه دانش های بنیادی

رضا عسگری

۱۹۰

دانشگاه شهید چمران اهواز

محمد حسین راضی جلالی

۱۹۱

دانشگاه یاسوج

محمدرضا بحرینی بهزادی

۱۹۲

خواجه نصیرالدین طوسی

فرشته ملک

۱۹۳

مرکز سرطان شناسی دانشگاه تگزاس

رامین ابولفتح

۱۹۴

دانشگاه شیراز

امیر عبدالملکی

۱۹۵

دانشگاه زنجان

لیلا صفری

۱۹۶

دانشگاه فنی و حرفه ای

محمد رضا اکبری

۱۹۷

موسسه فیزیک نظری کره جنوبی

مهدیس قدرتی

۱۹۸

دانشگاه تبریز

محمود مهدیان

۱۹۹

دانشگاه کردستان

علیرضا عبداله پوری

۲۰۰

سازمان تحقیقات و اموزش کشاورزی

مهرداد زمان‌پور

۲۰۱

دانشگاه شهید چمران اهواز

علی سعیدیان

۲۰۲

دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان

حسین حقی

۲۰۳

دانشگاه علامه طباطبائی

مهدی تکیه

۲۰۴

دانشگاه علامه طباطبائی

حسن طائی

۲۰۵

دانشگاه علامه طباطبائی

محمد ستاریفر

۲۰۶

تلگرام
توییتر
فیس بوک
واتزاپ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اگر سرگذشت خامنه‌ای را از پیش از انقلاب ۵۷ تا رسیدن به رهبری مرور کنیم درمی‌یابیم که راهی که خامنه‌ای در رسیدن به قدرت طی کرده مشابهتی با راهی که دیگر دیکتاتورهای جهان سومی، از

ادامه »

این روزها اظهار نظر آقای «حسین کچوییان» را در باب اعتراضات اخیر که از تلویزیون هم پخش شد، دیدم و متاسف شدم. اگر او

ادامه »

درآمد در یادداشت پیشین (منتشر شده در تاریخ ۵ مهر ۱۴۰۱ در زیتون) تحلیلی ارائه شد و وفق آن ادعا

ادامه »