بایگانی

۲۲ تیر ۱۳۹۶

سعادت و سیاست| گفت‌وگوی مهدی جامی با مهدی خلجی

۱۵ بهمن ۱۳۹۵

هدف: ارزش افزوده

مهدی جامی

در سال‌گرد راه‌اندازی زیتون، از تعدادی از صاحب‌نظران رسانه و تحلیل‌گران سیاسی و جامعه‌شناسان خواستیم که انتقادات‌شان را برایمان بنویسند و کارنامه زیتون را به قضاوت بنشینند. زیتون جهت اطلاع خوانندگان، تعدادی از آن‌ها را که بیش‌تر صبغه‌ی انتقادی دارند، در روزهای آتی منتشر می‌کند

۲۹ خرداد ۱۳۹۵

شریعتی، مردِ کتاب

مهدی جامی

نزدیک به چهل سال از درگذشت دکتر علی شریعتی می‌گذرد. در این سال‌ها او از بسیاری جهات ستوده شده یا نقد و نکوهیده شده است. اما چیزی در شخصیت او هست که شریعتی را شریعتی کرده است. در این زمینه ادامه…

۲۴ فروردین ۱۳۹۵

گذار از نظام پاپ و پادشاه در ایران

مهدی جامی

رهبری فعلی گرچه آن قدر ضعیف است که نمی‌تواند مملکت را پشت سر ایده های افراطی خود متحد کند ولی هنوز آن قدر قوی هست که نگذارد دیگران مردم را با ایده های اعتدالی متحد کنند.

۰۸ اسفند ۱۳۹۴

انتخابات ۷ اسفند و نشانه هایش

مهدی جامی

نکته اساسی این است که این رهبری سیاسی و آن شورای محافظ ولایت که هر کس را که خواست قلع و قمع کرد نتوانستند مردم را مدیریت کنند بلکه رهبرانی که کاملا از این نظام عقبمانده فاصله گرفته اند توانستند کنش اجتماعی آنها را علیرغم میل ولایت و دستگاههایش مدیریت کنند.