بایگانی

۲۲ فروردین ۱۳۹۵

شرح دفتر اول مثنوی مولوی توسط عبدالکریم سروش در دانشگاه استنفورد

زیتون- عبدالکریم سروش، مثنوی پژوه نامدار معاصر، پس از سالها، شرح مثنوی مولوی را از سر گرفت. به گزارش «زیتون»، کلاس های این روشنفکر دینی، در دانشگاه استنفورد آمریکا برگزار می شود و به دفتر اول مثنوی معنوی اختصاص دارد. عبدالکریم ادامه…

۰۸ فروردین ۱۳۹۵

عبدالکریم سروش: تماشاى جان…

عبدالکریم سروش

تماشاى جان…مولانا جلال الدین بلخی در دیوان شمس غزل نیکویی دارد که هم بمناسبت فرا رسیدن بهار است و هم در آن سخن از تماشای جان می رود که در ادبیات عرفانی ما مفهوم فوق العاده مهم و فربه ایست. ادامه…

۰۴ فروردین ۱۳۹۵

فلسفه نمادى هفت سین

عبدالكريم سروش

چون این سین سمبل است، بنده هم حق دارم به اندازه خودم مثل دیگران، این سمبل را معنا بکنم. اگر پسندیدید، شما هم بپذیرید؛ نپسندیدید هم سرگرمی است، چیزی ما می گوییم، شما هم گوش بدهید. این سین چطور است؟ ادامه…

۱۲ بهمن ۱۳۹۴

بازخوانی مبانی روشنفکری دینی در گفتگو با عبدالکریم سروش

ما، هم به قرآن نگاه نقدی داریم و هم به پیامبر

عبدالکریم سروش

زیتون – طاها پارسا: روشنفکران دینی، به صورت سنتی و شریعتی کلمه دیندار نیستند؛ این را خود آنان نیز کتمان نمی کنند. روشنفکری دینی در ایران، از یک سو کتاب و سنت را مرجع و حجت خود می شمارد و ادامه…