اینترنت ملی

زورآزمایی جمهوری اسلامی و ایلان ماسک

زیتون ـ سولماز ایکدر: زمزمه‌های ورود اینترنت ماهواره‌ای به ایران تنها ترکی در دیواری نیست که جمهوری اسلامی سال‌هاست سعی در برافراشتن آن دارد٬ آخرین

باز هم اینترنت در ایران مختل شد

زیتون– طی روزهای گذشته بارها در ساعات مختلف روز اینترنت ایران مختل یا «ملی» شد. پیش از این بارها کاربران فضای مجازی خبر از آن