آبان ۲۷, ۱۳۹۹

چرا محافظه‌کاران افراطی در ایران ترامپیست شده‌اند 

با انتخابات آمریکا، ترامپیست‌های داخلی به صحنه آمدند تا هویت سیاسی خود را بیش از پیش به نمایش گذارند. از جمله ترامپیست‌های برانداز خارجی که شامل پهلوی طلب‌ها و «مجاهدین خلق» می‌شوند؛ در ایران هم ترامپیست‌های داخلی در طول انتخابات

پیروزی بایدن و شکست اصولگرایان

نخست: او حفظ نظم گذشته و ادامه روند کنونی، بی انکه امیدی به تغییر وضع موجود باشد؛ این، همانی است که اصول گرایان، پس از انتخابات اخیر امریکا، می خواهند مکرر به مردم گوشزد کنند. این یاداوری و هشدار، ابتدا

طبری: رهبری فرمان ساخت زمین‌های لواسان را داد

زیتون ـ مهسا محمدی: اکبر طبری می‌گوید «قرعه قربانی بودن» به نام او اصابت کرده است، اگر نه «تنها گناه»ش «بیست سال خدمت صادقانه در قوه قضائیه» بوده‌است. معاون اجرایی پیشین دستگاه قضا، در حالی که در انتظار پاسخ فرجام‌خواهی