دی ۱۹, ۱۳۹۷

منطق نادرست و ساختار معیوب

ارجاع شکایت شاکی به متشاکی یکی از دلایل تداوم اعتراض به انتخابات ۸۸ بود. بخشی از پاسخ آیت‌الله خامنه‌ای به اعتراض مهندس موسوی که چگونه

آخرین مطالب