فصلنامه نقد دینی | شماره ۷

فهرست مطالب:
درآمد  | محمد جواد اکبرین (سردبیر)

پرونده: یادنامه حسن حنفی

حسن حنفی و اسلام‌گرایی در مصر و کشورهای عربی | میثم بادامچی |

اسپینوزای حنفی | رضا بهشتی‌معز |

حنفی در دو نگاه | سارا رضائیه |

محمد اقبال به مثابه‌ی فیلسوف | ترجمه: محمد مسعود نوروزی |

درآمدی بر تاریخ چپ مسلمان در جهان اسلام | حسن یوسفی اشکوری |

خارج از پرونده:

تأملاتی درباره فلسفه زبان الهیات | احمد علوی |

کتابخانه:

داریوش شایگان و “آگاهی چند لایه” | محسن متقی |

فصلنامه نقد دینی را به‌رایگان از این‌جا می‌توانید دریافت کنید.

|

تلگرام
توییتر
فیس بوک
واتزاپ

قطار سریع‌السیری که ایستگاه میان راه را مقصد پنداشت! عاشورای محرم سال ۱۳۴۰ شمسی بود و چند ماهی از تاسیس نهضت آزادی ایران نمی‌گذشت، چه موقعیتی بهتر از این؟ حالا که دست رژیم برای جلوگیری

ادامه »

«تمامیت ارضی» نه تنها قابلیت تقدس و تبدیل شدن به یک حقیقت (ارزش) مطلق را ندارد بلکه تأکید بر تقدم آن بر حقوق فردی و اجتماعی انسان‌ها، پیامدهای نامناسب و ویرانگری نیز دارد…

ادامه »

سخنانِ  تنظیم شده برای ابراهیم رئیسی در کنگره‌ای که برای سالگرد مرگ محمد تقی مصباح یزدی برگزار شد، از ابعاد

ادامه »