کلاب «زیتون» برگزار می‌کند:

دوشنبه ۱۲ مهر ماه، اتاقی در مورد روابط بین ایران و آذربایجان، با عنوان « پیوند شیعی و گسست قومی».

این برنامه در ساعت ۲۱ به وقت تهران با حضور مهدی نوربخش، حسین علیزاده و میثم بادامچی برگزار خواهد شد.

بازگشت به صفحه اول