بهاری که نیامد!

بهارمان فصلی است که فاصله‌ها را برداریم و آزادگان به جمع ما برگردند؛ عیدمان روزی است که آزاد و آباد شود این خاک بلادیده.

با یاد محمد نوری‌زاد، اسماعیل عبدی و دهها نام و گمنامِ دربند 

بازگشت به صفحه اول