ترجمه و شرح رساله منطقی- فلسفی

سروش دباغ

زیتون- متن پیش رو معرفی کتاب «ترجمه و شرح رساله منطقی- فلسفیِ» نوشته‌ی «لودویگ ویتگنشتاین» با ترجمه ی«سروش دباغ» است که به سفارش «زیتون» توسط مترجم تهیه شده است.

***

24636679نیازی به تاکید و تکرار نیست که لودویگ ویتگنشتاین به همراه مارتین هایدگر، با عنایت به حجم مقالات و کتابهایی که دربارۀ آنها نوشته شده و نفوذ آراء شان در شاخه های مختلف فلسفه، به گواهی کثیری از فلسفه پژوهان، مهمترین فیلسوفانِ قرن بیستم اند. اگر قرار باشد پنج اثرِ مهم، تاثیرگذار و بحث انگیزِ فلسفی در قرن بیستم را نام ببریم، قطعا «هستی و زمانِ» هایدگر و « رسالۀ منطقی- فلسفیِ» ویتگنشتاین، در این فهرست جای دارند.

لودویگ جوان، در بحبوحۀ جنگ جهانی اول، روزگاری که عضو ارتش اتریش بود و در جبهه می جنگید، در کوله پشتیِ خود متن دست نویسی را حمل می کرد و هروقت مجالی می یافت، روی آن کار می کرد. او در انتهای جنگ، نسخۀ نهاییِ این متن را برای استاد سابق خود در کمبریج، برتراند راسل فرستاد. پس از ۳ سال ، کتاب با مقدمۀ راسل و با نام پیشنهادیِ ادوارد مور تحت عنوان Tractatus Logico- Philosophicus منتشر شد؛ عنوانی که آشکارا تداعی کنندۀ عنوان کتاب Tractatus Theologico- Politicus، نوشتۀ بندیکت اسپینوزا است. پس از یکسال، ترجمۀ انگلیسی این اثر منتشر گشت و آوازه ای جهانی برای نگارنده اش به همراه آورد. در این اثر نبوغ آمیز، ویتگنشتاین، با وام کردن آموزه هایی از فرگه، راسل، کانت، شوپنهاور و اسپینوزا، نظریۀ بدیع خویش دربارۀ معناداری را با تفکیک میان «امور گفتنی» و «امورنشان دادنی» تبیین کرده است. افزون بر این، تلقی ویتگنشتاین از اخلاق، زیبایی شناسی و مقولات اگزیستانسیلی چون مرگ، معنای زندگی و سکوت در فقرات پایانیِ کتاب با عباراتی موجز و زیبا و تامل برانگیز تقریر شده است.

اخیرا چاپ دوم « ترجمه و شرح رساله منطقی- فلسفیِ» ویتگنشتاین توسط نشر « هرمس» روانۀ بازار شده است. در این اثر کوشیده ام، ترجمه ای از این اثر کلاسیک فلسفی بدست دهم که به زبان فارسی متعارف نزدیک باشد و بر غنای ادبیات ویتگنشتاین پژوهی بیفزاید. جهت ایضاح بیشتر مضامینِ این کتاب دورانساز فلسفی، شرحی ۱۵۰ صفحه ای بر آن نوشته، مفاهیم محوریِ «رساله منطقی- فلسفی» نظیر امر واقع، معنا، مدلول، فضای منطقی، علیت، قوانین طبیعت، استقراء، سوژۀ متافیزیکی ، از وجه ابدی و سکوت را شرح کرده ام.

پس از « سکوت و معنا» و « زبان و تصویر جهان»، « ترجمه و شرح رساله منطقی- فلسفی»، سومین اثر من در حوزۀ ویتگنشتاین پژوهی است. امیدوارم این کتاب به کار کسانی که دلمشغول تحولات سنت فلسفۀ تحلیلی، عموما و فلسفۀ ویتگنشتاین، خصوصا هستند، بیاید.

تلگرام
توییتر
فیس بوک
واتزاپ

بازار دید و بازدیدهای دیپلماتیک در منطقه گرم است و ظاهرا روند نوینی از روابط و همکاری‌های منطقه‌ای شکل گرفته است. فرصت‌های جدید و تهدیدهای نوین، هم بازارها را به حرکت درآورده و هم موجب

ادامه »

در میان فعالین سیاسی بحثی جدی در جریان است که سرنگونی نظام جمهوری اسلامی و گذار یک‌باره از حکومت چه پیامدهایی خواهد داشت. بررسی شرایط ایران نشان می‌دهد که به احتمال زیاد پیامد سرنگونی حکومت «خلاء سیاسی» خواهد بود. در توضیح ویژگی‌های این پدیده می‌توان گفت…

ادامه »

رضا شاه در عمل یک رئیس جمهور مادام العمر در سرمشق اقتدارگرایانه بود. او هیچ ویژگی متعارف یک پادشاه را نداشت.تمام وقت خود را صرف اداره کشور می‌کرد. تفریح و فراغت پادشاه و سپردن امور اجرایی کشور به دیوان برای رضا شاه چندان معنا نداشت. در دوران حکمرانی او

ادامه »