زیتون– پرونده گروه گفتگو امروز بعد از گذشت سه سال و نیم بسته شد.

گفتگو یک گروه تلگرامی بود که ادمین و برخی از اعضای آن سال ۹۶ بازداشت شدند.

دادگاه اعضای این گروه امروز تشکیل شد.

درشعبه ۹ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه، سه اتهام اجتماع‌تبانی،تشکیل گروه و فعالیت تبلیغی تفهیم و برای متهمین ردیف دو و سه قرار منع تعقیب صادر شد.
برای سیاوش حاتم متهم ردیف اول پرونده به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام کیفرخواست صادر شد.
در تاریخ ۸ اسفند جلسه زسیدگی در شعبه بیست و شش دادگاه انقلاب برگزار شد و سیاوش حاتم به چهار ماه حبس تعزیری محکوم شد که تبدیل به جزای نقدی شد.

پیشتر سیاوش حاتم در جریان حوادث مربوط‌به اعتراضات پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ جنبش سبز و حوادث پس از انتخابات مدتی را در زندان به‌سر برد. او به یک سال زندان محکوم شده بود و حکم ۴ماه حبس نیز از پرونده قبلی او، به مدت محکومیتش  اضافه شد. این فعال پیشین دانشجویی، در مردادماه سال ۹۲،  بعد از ۱۶ ماه، از زندان آزاد شد.

بازگشت به صفحه اول