بیانیه جمعی از تشکل‌های دانشجویی سراسر کشور در رابطه با ابطال آرای مینو خالقی

???? نادیده انگاشتن آرای مردم جز پاشیدن بذر یأس نیست

زیتون- جمعی از تشکل های دانشجویی با صدور بیانیه ای خطاب به رییس جمهوری نسبت به ابطال آرای مینو خالقی اعتراض کردند.

این بیانیه با این پرسش شروع می شود:« بنا به گفتۀ بنیان‌گذار انقلاب مگر میزان رأی ملت نیست؟نکند که در گذر تاریخ تعریف واژه‌ها دست‌خوش دگرگونی شده است؛ که دیگر نه میزان آن میزان است و نه ملت آن ملت! آری، نیاز به کنکاش عمیق تاریخ نیست تا به خاطر آوریم که ملت ما بسته به خوش آمدن به مذاق عده‌ای، گاهی ملت غیور و فهیم و بزرگوار خوانده شده‌اند و گاهی اهل کوفه! گاهی همیشه در صحنه خطاب می‌شوند و گاهی مشتی خس و خاشاک! به نظر می‌رسد اکنون باید سیر تحول معنایی واژه‌های دیگری چون میزان و آرا را نظاره گر باشیم!»

در ادامه این بیانیه آمده «شاید وقت آن رسیده است با این واقعیت روبه رو شویم که سختی‌ها، مشکلات و قیاس‌ها، بلوغ و شعور سیاسی مردم را تا حد کفایت برای انتخاب‌هایی به‌جا و عاقلانه بالا برده است و در این شرایط تنها راه نجات از انحطاط و کژروی این است که افسار سرنوشت ملت را به دست خودشان بسپاریم. چرا که همانطور که مشاهده شد، در دور دوم انتخابات نیز همانند دور اول مردم صحنه را ترک نکردند و با تمام محدودیت های اعمال شده در قبل و بعد و حین انتخابات باز هم صدای اعتراضشان را با حفظ تمدن اصیلشان با حضور در صحنه انتخابات اعلام کردند.»

متن کامل این بیانیه که نسخه ای از آن در اختیار «زیتون» قرار گرفته، به این شرح است:

جناب آقای دکتر حسن روحانی
رییس محترم جمهور
عملکرد عجیب و دور از انتظار شورای نگهبان در رد صلاحیت، یا بنا به گفته‌ها ابطال آرای سرکار خانم مینو خالقی نماینده منتخب مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، این روزها افکار عمومی را از منظر حقوقی ، قانونی و اجتماعی به چالش کشیده است. باقی گذاشتن سؤالات بی‌شمار موجود، در پرده‌ای از ابهام، این سؤال را در اذهان مردم بیش از پیش پررنگ کرده است که بنا به گفتۀ بنیان‌گذار انقلاب مگر میزان رأی ملت نیست؟
نکند که در گذر تاریخ تعریف واژه‌ها دست‌خوش دگرگونی شده است؛ که دیگر نه میزان آن میزان است و نه ملت آن ملت! آری، نیاز به کنکاش عمیق تاریخ نیست تا به خاطر آوریم که ملت ما بسته به خوش آمدن به مذاق عده‌ای، گاهی ملت غیور و فهیم و بزرگوار خوانده شده‌اند و گاهی اهل کوفه! گاهی همیشه در صحنه خطاب می‌شوند و گاهی مشتی خس و خاشاک! به نظر می‌رسد اکنون باید سیر تحول معنایی واژه‌های دیگری چون میزان و آرا را نظاره گر باشیم!
آن‌هایی که داعیۀ پیروی از خط انقلاب را داشته‌اند و دارند، هر از گاهی بی‌واهمه هر که را می‌خواهند بدون سند و مدرک و دلیل عقلانی، دست‌نشاندۀ بیگانگان می‌خوانند و چه ساده فراموش کردند سخنان بنیانگذار انقلاب را که بیان کردند: «مردم یکی را تعیین کنند برای این که رئیس جمهور باشد، ما هم رأیمان را علناً به مردم اظهار می‌کنیم که آقا، آن که من می‌خواهم این است. شما میل دارید به این رأی بدهید، میل دارید هم، خودتان آزادید . . . آرای عمومی نمی‌شود خطا بکند». و مگر نه اینکه ایشان در تبیین جمهوری بیان داشتند: «با آرای ملت می‌آید و ملت او را حفظ ‏می‌کند و هر روزی هم که برخلاف آرای ملت ‏عمل بکند . . . قهراً ساقط است . . .».
نادیده انگاشتن آرای مردم جز پاشیدن بذر یأس در روح تازه زنده‌شده امید، در مردم نیست.
جدای از این صحبت‌ها مگر قانون فصل‌الخطاب نیست؟
تبصره سوم ماده ۵۲ قانون انتخابات: « شورای نگهبان ۲۰ روز بعد از هیأت نظارت نظر قطعی و نهایی خود را در خصوص تأیید و یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام می‌دارد». این بند از قانون به صراحت محدودیت زمانی در خصوص رد یا تأیید صلاحیت داوطلبان را متذکر شده است. علاوه بر این طبق فصل سوم ماده ۵۲ شورای نگهبان نظر نهایی خود را داده است و اگر پس از انتخابات در مورد صلاحیت فردی بحثی وجود داشته باشد، مجلس باید در تأیید اعتبارنامۀ ایشان اعمال نظر کند نه شورای نگهبان!
با این اوصاف شورای نگهبان قبل از تردید در شعور و بلوغ سیاسی مردم غیور اصفهان و قبل از نادیده انگاشتن سخنانی که نظام جمهوری اسلامی بر پایه آن بنا نهاده شده است، عملکرد خود را زیر سؤال برده است؛ چرا که در بدو امر صلاحیت خانم خالقی و همچنین صحت انتخابات در حوزۀ اصفهان را تأیید نموده است.
از منظری دیگر حتی اگر بنا به سخنان واصله بحث ابطال آرا مطرح باشد و نه رد صلاحیت! باید در نظر داشته باشیم که حذف نام یک نفر در یک برگ رأی پنج نفره امکان پذیر نیست مگر اینکه کل آن برگ رأی باطل شود و در این صورت تمامی آرای نامزدهای انتخاباتی دست‌خوش تغییر می‌شود. و این آشفتگی انتخاباتی که طبیعتاَ آشفتگی سیاسی را در پی خواهد داشت جز بی‌اعتمادی مردم نتیجه‌ای در بر ندارد و واضح و مبرهن است که اندکی کاسته شدن از اعتماد و امید مردم، تیشه‌ای بنیان برافکن بر ارکانی است که چه جان‌هایی که برای به ثمر رسیدنش پرپر نشده است و چه خون‌هایی که برای پابرجایی‌اش ریخته نشده است.
حال سؤال اینجاست که آیا بی‌اعتمادی مردم موضوعی پیش پا افتاده در نظر آقایان است؟ یا شاید هدف نا امید کردن مردم برای خالی کردن میادین انتخاباتی به نفع رقیب بود؟
شاید وقت آن رسیده است با این واقعیت روبه رو شویم که سختی‌ها، مشکلات و قیاس‌ها، بلوغ و شعور سیاسی مردم را تا حد کفایت برای انتخاب‌هایی به‌جا و عاقلانه بالا برده است و در این شرایط تنها راه نجات از انحطاط و کژروی این است که افسار سرنوشت ملت را به دست خودشان بسپاریم. چرا که همانطور که مشاهده شد، در دور دوم انتخابات نیز همانند دور اول مردم صحنه را ترک نکردند و با تمام محدودیت های اعمال شده در قبل و بعد و حین انتخابات باز هم صدای اعتراضشان را با حفظ تمدن اصیلشان با حضور در صحنه انتخابات اعلام کردند.
جناب آقای روحانی
این چهار سال ریاست بر جمهور مردم فرصتی تاریخی برای شما و برای کسب صلاحیتی تاریخی است، تا بعد از این مردم بی واسطۀ بزرگان آرای خود را متوجه شما کنند. موضع‌گیری صریح حضرت‌عالی در قضیۀ ابطال آرا بسیار خوب و پسندیده بود و قطعاً از چشم تیزبین افکار عمومی پوشیده نمی‌ماند، ولی انتظار می‌رود که این موضع‌گیری به مرحله عمل برسد و با فرستادن اعتبارنامۀ سرکار خانم مینو خالقی به مجلس شورای اسلامی اجازه ندهید که اینچنین فتح باب خطرناکی در نادیده انگاشتن آرای مردم رخ دهد، چرا که در آن صورت احتمال آن می‌رود که در آینده این اقدام غیر قانونی در انتخابات ریاست جمهوری رخ دهد.

١- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه هرمزگان
٢- مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه سمنان
٣-انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه لرستان
۴- مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه باهنر کرمان
۵- انجمن اسلامی ارمان دانشجویان دانشگاه علم و صنعت
۶- انجمن فرهنگ و سیاست دانشجویان دانشگاه بیرجند
٧- انجمن اسلامی دانشجویان علوم پزشکی بیرجند
٨-انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه گلستان
٩-انجمن ایران اسلامی دانشجویان دانشگاه مازندران
١٠-انجمن اسلامی دانشجویان علوم پزشکی کرمان
١١-انجمن اسلامی دانشجویان ترقی خواه دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۱۲- انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه هنر اصفهان
۱۳- انجمن اسلامی دانشجویان نواندیش دانشگاه فردوسی مشهد
۱۴- انجمن اسلامی دانشجویان پیرو خط امام(ره) دانشگاه زنجان
۱۵-انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان
۱۶-انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
۱۷-انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
۱۸-انجمن اسلامی دانشجویان پیرو خط امام (ره) دانشگاه سیستان و بلوچستان
۱۹-انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان کرمان (پردیس خواجه نصیر الدین طوسی)
۲۰-انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۲۱-انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خلیج فارس
۲۲-انجمن اسلامی دانشجویان ترقی خواه دانشگاه علوم پزشکی همدان
۲۳-انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه کاشان
۲۴-انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۲۵-انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی ساری
۲۶-انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند تبریز
۲۷-انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
۲۸-انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه دامغان
۲۹-انجمن اسلامی دانشجویان پیشرو دانشگاه تربیت مدرس
۳۰-جمعیت اسلامی دانشجویان دانشگاه شهر کرد

تلگرام
توییتر
فیس بوک
واتزاپ

یک پاسخ

  1. اعلیحضرت فقید در اجرای منویات خود ظاهر قانون را حفظ میکرد ، با اینکه برای نشستن بر اریکه قدرت فریبکارانه وعده حاکمیت ملت را هم به مردم نداده بود .

دیدگاه‌ها بسته‌اند.

بیانیه جمعی از تشکل‌های دانشجویی سراسر کشور در رابطه با ابطال آرای مینو خالقی

اشاره: در یادداشت‌های دوران چهار سال مجلس اول، برخی نکات و رخدادها گزارش شده که از جهاتی مهم‌اند و از جمله آن‌ها طرح پیشنهادی در ارتباط با انتخابات مجلس دوم است و می‌پندارم انتشار برخی

ادامه »

نه فاجعه، نه حماسه، این فقط یک انتخابات است! به کجا می رویم؟ کدام عملکرد ها و کدام انگیزه ها موجب وضعیت حاضر است؟

ادامه »

چهل و پنجمین سالگرد انقلاب ۵۷ فرصتی بود برای بازاندیشی‌ انتقادی گذشته؛ این مقطع، یک‌سال پس از جنبش «زن، زندگی،

ادامه »