بعد از ۱۱ ماه و پس از اینکه ویدئوی درخواست علی و کیانا برای تماس با مادرشان خبر اول ایران شد سرانجام «نرگس به علی زنگ زد»! سرزمینی که خبر خوشش تماس مادری است از زندان به فرزندش بعد از ماهها و به اصرار مردم.
⁧ #صدای_نرگس_باش⁩

بازگشت به صفحه اول