زیتون- دادگاهی در شهر درسدن آلمان، روز سه شنبه رهبر گروه اسلام ستیز «پگیدا» را به خاطر اهانت به مسلمانان به پرداخت ۹ هزار و ۶۰۰ یورو (۱۱ هزار دلار) جریمه محکوم کرد.
ایرنا به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس خبر داد که دادگاه شهر درسدن اعلام کرد اعضای هیات منصفه، لوتس باخمان را به خاطر «گله» و «آشغال» نامیدن مسلمانان در صفحه فیسبوک خود، مجرم شناخته اند.
پگیدا که کوته نوشته بود «اروپایی های میهن پرست علیه اسلامی کردن غرب، هر هفته تظاهراتی علیه مسلمانان» در شهر درسدن و دیگر شهرهای آلمان برگزار می کند.
باخمان پیش از این مدعی شده بود احضار او به دادگاه، انگیزه های سیاسی دارد و برای بدنام کردن گروه پگیدا صورت گرفته است.

گذشته از پگیدا، حزب آلترناتیو برای آلمان نیز در آخرین کنگره خود بندی را با عنوان «اسلام به آلمان تعلق ندارد»، تصویب کرد. ورود سیل مهاجران و پناهجویان مسلمان از کشورهای خاورمیانه و آفریقا به اروپا این قاره را با رشد چشم گیر آمار مسلمانان دست به گریبان کرده است.

از یک سو عملیات تروریستی داعش در این قاره به نام مسلمانان نوشته می شود؛ از سوی دیگر تفاوت های فرهنگی بین پناهجویان مسلمان و میزبانان مشکلاتی ایجاد کرده است. تمام این عوامل دست به دست هم داده اند تا موج اسلام ستیزی و مسلمان ستیزی در اروپا بلند تر از همیشه باشد.

بازگشت به صفحه اول