زیتون– برای دومین روز متوالی  دانشجویان معترض دانشگاه بهشتی تهران و دانشگاه صنعتی اصفهان، امروز (یک‌شنبه) نیز تجمع کرده و شعارهای ضدحکومتی سر دادند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در همین رابطه به گزارش شاهدان عینی و بر اساس تصاویری که در شبکه‌های مجازی منتشر شده٬ در قضای بعضی از شهرها بخصوص تهران امنیتی شده است.

 

 

 

بازگشت به صفحه اول