زیتون– سپیده قلیان، دانشجو و فعال کارگری، امروز (شنبه چهارم آبان) به قید وثیقه و تا زمان برگزاری دادگاه تجدیدنظر از زندان قرچک ورامین آزاد شد.

او با وثیقه‌ای یک میلیارد و پانصد میلیون تومانی آزاد شده است.

سپیده قلیان در جریان برخورد با کارگران معترض نیشکر هفت‌تپه سال گذشته بازداشت شده بود و در زندان قرچک ورامین زندانی بود.

او پیشتر در دادگاه بدوی به ۱۸ سال زندان محکوم شده بود.

این فعال کارگری به تازگی در اعتراض به فشارهای نهادهای قضایی و امنیتی علیه خانواده اش اعتصاب غذای خشک کرده بود.

 

بازگشت به صفحه اول