زیتون- سردار حسین ساجدی‌نیا روز گذشته از ساماندهی بیش از ۷۰۰۰ مامور نامحسوس پلیس امنیت در راستای اجرای طرح امنیت اخلاقی در پایتخت خبر داد. ۷۰۰۰ نفری که از امروز به منظور کنترل ظاهر و رفتار شهروندان تهرانی، به خیابان ها آمده اند.

گذشته از تمامی شک و شبهاتی که در مورد قانونی بودن این طرح پلیس تهران مطرح است، انتشار عکس هایی از این ماموران مخفی پلیس، عجیب ترین بخش طرح پلیس تهران بود.  به نظر می رسدانتشار عکس این افراد، در تضاد با قصد و نیت پلیس برای مخفی نگاه داشتن هویت «ماموران مخفی» باشد.

 

252841_672 252875_570 252877_670 252878_333

بازگشت به صفحه اول