زیتون– وب سایت رسمی ثبت احوال٬ اجازه انتخاب نام کوروش را برای کودکان پسر ایرانی نمی‌دهد.

انتخاب نام برای کودکان در ایران با محدودیت‌هایی مواجه است و والدین ایرانی برخلاف بسیاری از کشورها نمی‌توانند هر نامی را که خواستند برای فرزند خود انتخاب کنند.

طبق قانون در ایران انتخاب القاب قدیمی همچون «اعتماد السلطنه» که مظهر فرهنگ اشرافی و طبقاتی هستند٬ ممنوع است.

همچنین به موجب تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون ثبت احوال سال ۱۳۶۳ «انتخاب نامهایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می‌شود و همچنین انتخاب عناوین اعم از لشکری یا کشوری یا … و القاب و نام‌های زننده و مستهجن و نامناسب با جنس و یا اسامی مرکبی که عرفا یک نام محسوب نمی‌شوند، ممنوع است. با این حال تبصره ۳ همان ماده انتخاب نام کوچک برای اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی را محدود به رعایت معیارهای پذیرفته شده در فرهنگ دینی آنان کرده است.

بر اساس متن این قانون اما استفاده از نام «کوروش» نباید ممنوع باشد.

با این حال انتخاب این نام برای کودکان ایرانی بدون ذکر دلیلی از سوی ثبت احوال ممنوع شده است.

بازگشت به صفحه اول