زیتون– محمدجعفر منتظری٬ دادستان کل کشور٬ از این که جمهوری اسلامی به دلیل جلوگیری از محکومیت حقوق بشری در مجامع بین‌المللی دست از اجرای «برخی از حدود الهی» کشیده از این اقدام ابراز تاسف کرد.

دادستان کل کشور امروز (چهارشنبه) در همایش معاونان و رؤسای اداره‌های مبارزه با سرقت پلیس آگاهی٬ گفت که بر اساس قرآن، «خداوند رحمان و رحیم قاطعانه فرموده هر زن و مردی که دست به سرقت بزنند، در صورتی که واجد شرایط احصاء شده در فقه باشند، باید دست‌شان را قطع کرد.»

منتظری یکی از «اشتباهات» جمهوری اسلامی را «ترس از جوسازی تحت عنوان حقوق بشر» عنوان کرده و افزود به ما می‌گویند «شما با سارق با خشونت رفتار می‌کنید.»

او اضافه کرد: «متأسفانه به لحاظ این که از باب مسائل حقوق بشری در سازمان ملل مورد محکومیت واقع نشویم از اجرای برخی از حدود الهی دست می‌کشیم.»

دادستان کل کشور با اعلام افزایش میزان سرقت در ایران در ۹ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته گفت:‌ «مردم معصوم که نیستند؛ آنهایی که تحت فشار اقتصادی و در فقر قرار می‌گیرند، چه بسا متدین باشند و دین هم داشته باشند.»

او افزود: «وقتی فشار زیاد می‌شود و وقتی نمی‌توانند نیازهای ضروری را تأمین کنند این فتیله تدین و اعتقادات مذهبی پایین کشیده می‌شود و می‌رود به سمت سرقت و دست‌اندازی به اموال مردم تا نیاز خود را تأمین کنند.»

جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده‌ است که تسلیم «فشارهای» حقوق بشری غرب نمی‌شوند و قوانین قضایی و کیفری اسلامی را اجرا می‌کنند.

دستگاه قضایی ایران پیشتر بارها مجرمانی را به دلیل سرقت به قطع ید محکوم می‌کرد و این احکام را در ملاء عام به اجرا می‌گذاشت، اقدامی که سال‌ها انتقادهای بسیاری در پی داشت.

اما چندی است که علاوه بر کاهش میزان قطع ید و اجرای حکم سنگسار در ایران، میزان صدور حکم اعدام به‌ویژه برای قاچاقچیان مواد مخدر در ایران نیز به طور محسوسی رو به کاهش گذاشته است.

بازگشت به صفحه اول