زیتون– حمید هوشنگی٬ روزنامه نگار پیشکسوت٬ در گذشت.

او که دانش آموخته رشته روزنامه نگاری بود٬ کار خبر را از سال ۱۳۵۲ در رادیو تلویزیون ملی ایران آغاز کرد.

این روزنامه نگار پیشکسوت از جمله حاضرین در دادگاه امیر عباس هویدا نیز بود.

حمید هوشنگی از روزنامه‌نگاران پیشکسوت و معاون پیشین خبر ایرنا بود و روز گذشته (پنجشنبه) در اثر بیماری سرطان از دنیا رفت.

همسر این روزنامه نگار پیشکسوت در فیس بوک خود نوشت: علت مرگ او را همه می دانیم ؛ عفریت سرطان و الحق که حمید در این کار زار دشوار هم مثل همه مراحل زند گی اش خود را نباخت و در طول زمان بیماری به راه پر بار و تاثیرگذار زندگیش ادامه داد. 
جا دارد به صدای بلند بگویم ،کما اینکه همه می دانند ، حمید به سرطان وا نداد بلکه بی عدالتی ها و نا انصافیهایی که در سالهای اخیر در حق او روا داشته شد حمید را با همه بی باکی ها و مقاومت هایش از پای دراورد. 

این روزنامه نگار پیشکسوت ممنوع الخروج شده بود و امکان معالجه در خارج از کشور را از دست داده بود.

 

 

بازگشت به صفحه اول