زیتون– رهبران پنج کشور ساحلی دریای خزر کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را امضا کردند.

اگرچه که در این کنوانسیون هیچ اشاره‌ای به سهم کشورها از دریای خزر نشده و حل این مناقشه به آینده موکول شده است.

مهم‌ترین بند این کنوانسیون دال بر این است که خزر موقعیت منحصر به فرد خود را دارد و قوانین دریاها و دریاچه‌ها شامل آن نمی‌شود.

همچنین مطابق ماده ۸ این کنوانسیون، «تعیین حدود بستر و زیربستر دریای خزر به بخش‌ها باید از طریق توافق بین کشورهای با سواحل مجاور و مقابل، با در نظر گرفتن اصول و موازین عموما شناخته شده حقوق بین‌الملل به منظور قادر ساختن آن دولت‌ها به اعمال حقوق حاکمه خود در بهره‌برداری از منابع زیربستر و سایر فعالیت‌های اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیربستر انجام شود.»

کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر تردد کشتی‌های کشورهای غیرساحلی و رزمایش با کشورهای غیرساحلی را نیز ممنوع کرده است.

با این حال افکار عمومی در ایران شدیدا نگران از دست دادن سهم ایران از دریای خز است.

کاربرای فضای مجازی با هشتگ‌ دریای خزر در مورد نگرانی‌هایشان در فضای مجازی نوشتند.

محمد صادقی٬ نماینده مجلس در این رابطه در حساب کابری توییترش نوشت: آیا دیگری در راه است؟

ابوالحسن بنی‌صدر نیز چنین واکنش نشان داد:

کابر دیگری اما به موضوع دریای خز از وجه دیگری نگریست:

 

بازگشت به صفحه اول