هما سلطانی، دختر نازنین آقای عبدالفتاح سلطانی و خانم دهقان بود که با بغضی بزرگ در گلو درگذشت. بغضی که او در گلو داشت آن‌قدر بزرگ بود که فروخوردنش ممکن نبود. آخر او سال‌ها شاهد بود که پدر آزاده و استوارش بدون جرم و گناه زندانی است؛ کسی که به دلیل دفاع از حقوق بشر و ایستادگی بر حقوق مردم مستحق تقدیر و تجلیل است، سال‌های ارزشمند عمر خود را در زندان سپری می‌کند، چراکه حاکمان جمهوری اسلامی درک صحیحی از حقوق بشر ندارند. آنان گمان می‌کنند که حقوق بشر دستاورد غرب است و نه محصول قرن‌نا رنج جامعه‌ی بشری، قرن‌ها تحمل تبعیض و جنگ و ناملایمات و قرن‌ها تلاش برای فائق آمدن بر تبعیض‌ها و نابرابری‌ها .

حاکمان جمهوری اسلامی طرفدار آن اسلام سنتی هستند که توجیه‌گر تبعیض‌ها و نابرابری‌هاست؛ تبعیض‌هایی که انسان امروز آن را مصداق بارز ظلم و ستم می‌داند، تبعیض‌هایی که نه بر پایه‌ی تعالیم اصیل اسلام، بلکه بر پایه‌ی سنت‌های ظالمانه‌ی کهن بنا شده و دفاع از آن نه تنها موجب افتخار و اعتبار اسلام نیست، بلکه یکی از مهم‌ترین علل عقب‌ماندگی جوامع اسلامی و محرومیت مسلمانان از حقوق انسانی است، عقب‌ماندگی‌ها و محرومیت‌هایی که ایران و ملت عزیز ما نیز از آن رنج می‌برد.

امروز بیش از هر زمان ایران نیازمند مدافعان حقوق بشر است و زندانی بودن کسانی مانند عبدالفتاح سلطانی بغضی است در گلوی همه‌ی کسانی که آرزومند توسعه و بالندگی وطن خویش‌اند.

بازگشت به صفحه اول