زیتون- فصلنامه پژوهش های فرهنگی «آرمان» شماره ۵ منتشر شد و در تارنمای آرمان در دسترس همگان است

پنجمین شماره فصلنامه آرمان برای دوستداران فرهنگ و ادب ایران زمین منتشر شد. این نشریه در لس آنجلس توسط بنیاد فرهنگی آرمان، به بنیادگذاری دکتر ساموئل دیّان، مدیر مسئول، دکتر مهدی سیاح زاده و دبیر اجرایی فصلنامه و تارنما، شیریندخت دقیقیان تدوین و در تیراژی محدود منتشر می گردد و در سایت بنیاد فرهنگی آرمان به صورت آزاد و رایگان برای خواندن همگان در دسترس قرار می گیرد.

از ویژگی های شماره ۵ این است که نویسندگانی از میان فرهیختگان منطقه متروپلیتن واشنگتن دی سی از جمله نادر مجد و اردشیر لطفعلیان در آن مشارکت داشته اند. بخشی از شماره ۵ آرمان به بزرگداشت هوشنگ ابتهاج، سایه به مناسبت نودمین سالگرد تولد این شاعر گرانقدر و بنیانگزار برنامه گل های رنگارنگ ، اختصاص یافته است.

این شماره با مشارکت نویسندگان، پژوهشگران و شاعران، پروفسور فضل الله رضا، داریوش آشوری، محمد ارسی، احمد کریمی حکاک، شیریندخت دقیقیان، مرتضی حسینی دهکردی، منیرو روانی پور، مهدی سیاح زاده، جمشید شیرانی،جهانگیر صداقت فر، بهرام گرامی، اردشیر لطفعلیان، بانو مهر، نادر مجد و پیرایه یغمایی به خوانندگان تقدیم شده است.

در بخش «سخن شورای دبیران» آرمان ۵ می خوانیم:
«شادمانیم که شمارۀ ۵ فصلنامه آرمان را به دوستداران فرهنگ و هنر، ادبیات، تاریخ، فلسفه و عرفان ایران تقدیم می داریم. شناخت و اعتلای فرهنگ، اندیشه و هنر ایران زمین با رویکردی امروزین، زنده، چندفرهنگی و با احترام به دیگربودگی که با نسل های گوناگون، گروه های جوانتر ایرانیان و همۀ فارسی زبانان ارتباط بگیرد، هدف آرمان است».

در همین بخش پیرامون اهمیت آثار و شخصیت هوشنگ ابتهاج می خوانیم:
“شاعران و خالقان آثار ادبی بزرگ در میان هر ملتی، نمایانگر “روح” آن ملت هستند. زیرا بی تردید، آنها به خالقان آثار ادبی بزرگ تبدیل نمی شدند اگر در این “روح” نزیسته، با فراز و نشیب های آن نبالیده، با دردهای آن نگریسته و با شادمانی هایش دست افشانی نکرده، از خطاهای آن نیاموخته، زبان گویای آن نشده و برایش سینه سپر نکرده بودند. سایه برای ایرانیان نیمه دوم قرن بیستم و دو دهه نخستین قرن جدید این چنین با روح زمانه و روح ایرانی همپیوند است.
سایه با هر فرد ایرانی هست. با هر عاشق.
عاشق با خواندن شعری از سایه به عشق روزگار دیرین خود اقرارکرد و شعر سایه را برای یار دوردست فرستاد:
“ازهم گریختیم, و آن نازنین پیاله دلخواه را دریغ برخاک ریختیم”!
و سپس در شرح آنکه هیچ کس را یارای فهم آن روزهای سرشار از عشقی پاک تر از هر چه پاک نیست، نوشت:
” نشود فاش کسی آنچه میان من و توست
تا اشارات نظر نامه رسان من و توست
گوش کن با لب خاموش سخن می گویم
پاسخم گو به نگاهی که زبان من و توست”
یار دیرین پس از سال ها شگفتی در آن راز ناگشوده، نوشت:
“آینه در آینه شد دیدمش و دید مرا!”
و پاسخ آمد: “تا تو با منی زمانه با من است!”
…گفتگوی دو عاشق در سایه سار شعر سایه همچنان هست، زیرا خورشید عشق هر جاکه بتابد، سایه، هم همان جاست… سایه با زمانه است، با روح ملی است، با عاشقان است، با نغمه های سرخوش است، با روح آزادی و عدالت است… و خواهدبود جاودانه”.

آرمان با حفظ مبانی حرفه ای خود، از کلیه فرهیختگان ایرانی ایالات متحده آمریکا، اروپا و سراسر جهان دعوت به ارسال مقاله های چاپ نشده و جدید می نماید.
تهیه نسخه های چاپی این فصلنامه از طریق تماس تلفنی با دفتر آن در لس آنجلس امکانپذیر است. دسترسی آزاد به شماره های آرمان برای همگان در این نشانی ممکن است:

شماره های فصلنامه آرمان


:Facebook
www.facebook.com/Arman-Cultural-Foundation

بازگشت به صفحه اول