انجمنِ «آزادیِ اندیشه» برگزار  می‌کند:

تأملی براعتراض‌های اجتماعیِ اخیر در ایران:

از دی‌ماه ۹۶ تا دختران خیابان انقلاب

 

سخنرانان:

نیره توحیدی، یگانه خویی، کاظم کردوانی، ایمان گنجی

تاریخِ برگزاریِ جلسه:

جمعه ۲۷ آوریل ۲۰۱۸ برابر با ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

شروعِ جلسه: ساعت ۶ بعد از ظهر

نشانیِ جلسه: دانشگاه هومبولت (برلن)

Humboldt-Universität zu Berlin

Hörsaal 1072 im Hauptgebäude

Unter den Linden 6, 10099 Berlin

بازگشت به صفحه اول