زیتون- خسرو منصوریان، عضو ارشد نهضت آزادی ایران، ساعت ۱۰:۳۰ چهارشنبه شب، از زندان اوین آزاد شد.
به گزارش «زیتون» منصوریان سال گذشته در پی درخواست برای آزادی وثیقه خود که از سال ۱۳۸۰ در گرو دادستانی بود، بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
وی به دلیل بیماری در دوران بازداشت چندین ماه را در بیمارستان قلب شریعتی گذراند و هفته گذشته ایشان را به زندان اوین بازگردانده بودند.

بازگشت به صفحه اول