زیتون– کیوان خسروی، سخنگوی شورای عالی امنیت ملی، خبر داد که در جلسه اخیر شورای عالی امنیت ملی در مورد حصر تصمیم جدیدی اتخاذ نشده است.
به گفته او تصمیم در مورد حصر بر اساس اقتضائات امنیتی درسال ۸۹ از سوی شورای عالی امنیت ملی اتخاذ شده و در خصوص تداوم و یا تغییر آن نیز همین شورا تصمیم گیری خواهد کرد.
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، هفته پیش خبر داده بود که در جلسه شورای عالی امنیت ملی، «تصمیم‌های خوبی» در مورد حصر اتخاذ شده است.
این گفته سخنگوی دولت با تکذیب سخنگوی قوه قضاییه مواجه شد. محسنی اژه‌ای در آخرین نشست خبری خود تاکید کرد که در جلسه اخیر شورای عالی امنیت ملی موضوع حصر مطرح می‌شود، تصمیم جدیدی گرفته نمی‌شود و حصر کماکان به قوت خود باقی است.
با این حال نوبخت در واکنش به «تکذیب» محسنی‌اژه‌ای امروز با اعلام اینکه مواضع رییس جمهوری در مساله حصر صریح، شفاف و قاطعانه در شورای عالی امنیت ملی اعلام شد از دبیر شورا تقاضا کرد در این مساله اطلاع رسانی کند.
سخنگوی این شورا نیز به ایسنا گفت که در این جلسه موضوع حصر که در دستور جلسه شورا نیز نبوده و در قالب اطلاع رسانی پیرامون گشایش‌های ایجاد شده در وضعیت محصورین مطرح گردیده هیچگونه تصمیم جدیدی در خصوص اصل موضوع حصر اتخاذ نشده است.
کیوان خسروی تاکید کرد تبیین واطلاع رسانی پیرامون تاریخچه، دلایل، شرایط موجود و روند مدیریت این پرونده، نیازمند زمان وشرایط مناسب بوده و اظهار نظرهایی که در چارچوب مصاحبه های عمومی از سوی مراجع مختلف انجام می شود ضمن ان که مداخله در وظایف دبیرخانه شورای عالی است، نمی‌تواند ابعاد موضوع را به صورت کامل و جامع تبیین نمایدو بعضا نیز باعث سوءتفاهم می شود.
به گفته خسروی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به عنوان تنها مرجع رسمی و قانونی اعلام مصوبات و تصمیمات شورا در مقاطعی که نیاز به اطلاع رسانی در مورد این پرونده وجود داشته باشد به صورت مقتضی در این خصوص اقدام خواهد کرد.

بازگشت به صفحه اول