زیتون- حسن روحانی با  اکثریت آرا به عنوان دوازدهمین رییس‌جمهور ایران انتخاب شد.
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور اعلام کرد که براساس نتیجه قطعی شمارش آرای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری حسن روحانی با  ۲۳  میلیون و    ۵۴۹ هزار و   ۶۱۶ رای از کل آرای ماخوذه در مرحله اول، حائز اکثریت مطلق آراء و به عنوان رییس‌جمهور منتخب مردم برای ۴ سال آینده انتخاب شد.
به گفته او از کل آرای مأخوذه به تعداد  ۴۱۲۲۰۱۳۱ رای، روحانی با ۲۳۵۴۹۶۱۶ پیروز و پس از او ابراهیم رئیسی با ۱۵۷۸۶۴۴۹، مصطفی میرسلیم با ۴۷۸۲۱۵ و مصطفی هاشمی‌طبا با ۲۱۵۴۵۰ در رده های بعدی قرار دارند

بازگشت به صفحه اول