زیتون– غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه خبر داد که تاکنون بیش از «۶۰ نفر از مدیران دولتی و اجرایی اعم از استانداران، فرمانداران، بخشداران و روسای ادارات دولتی تخلفات انتخاباتی داشته‌اند.»
به گفته محسنی‌اژه‌ای پرونده متخلفان به محاکم و دادگستری ارجاع شده و در حال رسیدگی است.
او همچنین تأیید کرد که از برخی ستادهای انتخاباتی هم گزارش‌های تخلف به ثبت رسیده است.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین اضافه کرد که بر اساس گزارش‌ها برخی از دهیاران تخلف داشتند. او که گزارش تخلفات را بسیار بالا عنوان کرد، در ادامه از مدیران دولتی و کسانی که به نحوی وابسته به دستگاه‌های حکومتی هستند، خواست تا مراقب باشند «بیش از حد متعارف و خلاف قانون» حرکتی نداشته باشند.
محسنی اژه ای در پایان از دو مورد بازداشت نیز خبر داده و گفت که ستاد انتخاباتی یکی از نامزدها برای اینکه اسناد و مدارکی علیه رقیب خود به دست بیاورد از بعضی از افراد خواسته بود از سازمان خود اسنادی را سرقت کنند.

بازگشت به صفحه اول