زیتون- علیرضا رحیمی، رییس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان تهران، خبر از «فشارهای سیاسی و لابی‌گری‌ها» برای رد صلاحیت برخی از تایید شدگان و تایید برخی از رد صلاحیت شدگان داد.

رحیمی به ایسنا گفت: «در ده روز گذشته و به خصوص سه روز اخیر فشارهایی سیاسی و لابی‌گیری‌هایی برای تاثیرگذاری در هیات نظارت استان تهران انجام شد که علیرغم تمامی این فشارها، جوسازی‌ها و بداخلاقی ها، هیات نظارت بررسی صلاحیت‌های داوطلبان رد صلاحیت شده در هیات‌های اجرایی و نظارت شهرستان و بخش‌های تهران را براساس مر قانون، چارچوب و موازین قانونی انجام داد.»

رییس هیات عالی نظارت بر انتخابات اضافه کرد: «در همین راستا شاهد فشارهای سیاسی و لابی‌های به شدت زیادی به خصوص برای هفت عضو شورای شهر فعلی تهران که رد صلاحیت شده بودند از سوی مدافعان و مخالفان آنها بودیم.» او گفت جلسه‌ای برای شنیدن توضیحات هفت عضو شورای شهر فعلی که رد صلاحیت شده ‌اند، برگزار شده است.

رحیمی با رد این مساله که «بررسی صلاحیت‌ها بر مبنای سلایق سیاسی انجام شده است»، گفت: «بررسی صلاحیت‌ها براساس چارچوب قانون انجام گرفته و اصل بر برائت بوده است. نگاه سیاسی به داوطلبان و جود نداشته و حتی در مواردی که افراد سابقه سیاسی خود را ذکر کرده بوده‌اند نیز این موضوع مورد توجه قرار نگرفته است».

بازگشت به صفحه اول